Betekenis van:
horizon

horizon (de ~ | meervoud horizonnen)
Zelfstandig naamwoord
 • lijn waar hemel en aarde elkaar schijnen te raken
"achter de horizon"
"de zon verdween achter de horizon"

Synoniemen

Hyperoniemen

horizon
Zelfstandig naamwoord
 • de denkbeeldige lijn tot waar men het aardoppervlak kan zien en waar het aardoppervlak en de lucht elkaar lijken te raken
"De zon staat in het verre noorden altijd laag aan de horizon."
horizon (de ~ | meervoud horizonnen)
Zelfstandig naamwoord
 • de ruimte die men met de ogen tegelijk overziet
"zijn horizon verruimen/uitbreiden"
"je intellectuele horizon"

Synoniemen

Hyperoniemen

horizon
Zelfstandig naamwoord
 • zeer dunne, in enig opzicht kenmerkende aardlaag

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Hij heeft een brede horizon.
 2. De zon aan de horizon is prachtig.
 3. De maan stond boven de horizon.
 4. Een groot schip kwam tevoorschijn aan de horizon.
 5. Een dwars- en langshellingsaanwijzer (of kunstmatige horizon).
 6. Tweede actielijn: Versterken van het potentieel, verbreden van de horizon.
 7. Een dwars- en langshellingsaanwijzer (of kunstmatige horizon). en
 8. Het deel van het licht dat door een optimaal geïnstalleerde armatuur wordt afgegeven, dat boven de horizon uitkomt moet worden beperkt tot:
 9. In gebieden waar lichtvervuiling een rol speelt, mag het deel van het licht dat boven de horizon uitkomt niet hoger zijn dan 1 % voor alle wegtypen en lichtopbrengsten.
 10. Les prévisions du compte courant représentatif de la partie volatile sur un horizon de 3 mois, et sur un pas quotidien, permettent d’anticiper les variations importantes de liquidité et de déterminer les modalités de placement.”
 11. Het zichtveld van de linkerbuitenspiegel moet zodanig zijn dat de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van achteren tot de horizon kan overzien, welk gedeelte links is gelegen van het aan de lengteas evenwijdige verticale vlak door het meest linkse punt van de totale breedte van de trekker of van de trekker plus aanhangwagen.
 12. Vliegtuigen met een maximum gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg of met een maximaal toelaatbare passagiersconfiguratie van meer dan negen stoelen dienen te zijn voorzien van een aanvullende, reservedwars- en langshellingsaanwijzer (kunstmatige horizon), welke vanuit beide bestuurdersstoelen kan worden gebruikt en welke:
 13. Het zichtveld van de rechterbuitenspiegel moet zodanig zijn dat de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van achteren tot de horizon kan overzien, welk gedeelte rechts is gelegen van het aan de lengteas evenwijdige verticale vlak door het meest rechtse punt van de totale breedte van de trekker of van de trekker plus aanhangwagen.
 14. Complementaire grondcomponenten vormen een onlosmakelijk onderdeel van een mobiel satellietsysteem en hebben typisch ten doel de per satelliet aangeboden diensten te verbeteren in gebieden waar een ononderbroken directzichtverbinding met de satelliet ten gevolge van onderbrekingen van de horizon door bebouwing of terreingesteldheid niet gegarandeerd is.
 15. Deze omvat 1) de horizontale hoek van de kijkrichting van de camera ten opzichte van de richting van het magnetische veld van de aarde en 2) de verticale hoek tussen de kijkrichting van de camera en de horizon van de aarde.