Betekenis van:
kring

kring (de ~ | meervoud kringen)
Zelfstandig naamwoord
 • groep bekenden
"in [brede/grote/ruime) kring"
"Haagse kringen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

kring
Zelfstandig naamwoord
 • een ronde figuur zoals een cirkel
"Kinderen, ga maar in een kring staan!"
kring
Zelfstandig naamwoord
 • een gemeenschap van mensen die met elkaar omgaan
"Dat is in deze kringen niet gebruikelijk."
kring
Zelfstandig naamwoord
 • een ronde vlek op een tafelblad ontstaan doordat er een nat glas op gestaan heeft
"Hier, gebruik een bierviltje, anders heb je kringen."
kring (de ~ | meervoud kringen)
Zelfstandig naamwoord
 • wiskundige figuur; cirkelfiguur
"in een kring [staan/zitten]"
"kringen onder je ogen"

Synoniemen

Hyperoniemen

kring
Zelfstandig naamwoord
 • maatschappelijke, culturele, religieuze kring waarin iem. verkeert

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. de vlag met een kring van twaalf gouden sterren tegen een blauwe achtergrond,
 2. Zorgen voor de bekendmaking in brede kring van vonnissen van rechtbanken.
 3. de vlag met een kring van twaalf gouden sterren tegen een blauwe achtergrond;
 4. Er zal ook voor worden gezorgd dat de resultaten in brede kring worden verspreid en gebruikt.
 5. In Letland omvat de kring van rechthebbenden kinderen, afhankelijke stiefkinderen, broers, zusters en kleinkinderen.
 6. De betrokken regelingen zijn dusdanig dat zij in brede kring worden aanvaard door de belangrijkste belanghebbenden in de betrokken lidstaten en in effectieve handhaving voorzien.
 7. Bijgevolg heeft het Oostenrijkse Verfassungsgerichtshof enkel de beperking tot de oorspronkelijke kring van begunstigden opgeheven en niet de hele wet inzake energiebelastingrestitutie.
 8. Oostenrijk heeft vooral niets gezegd over de feitelijk begunstigden, noch over de vraag of de kring van feitelijk begunstigden significant gewijzigd is na de aanpassing van de wet.
 9. De verantwoordelijkheid van de wettelijke auditors voor het openbaar belang houdt in dat een grotere kring van personen en instellingen vertrouwt op de kwaliteit van het werk van deze wettelijke auditors.
 10. Andere hulpmiddelen (internetsite, folders en brochures) om de consument wegwijs te maken in het aanbod en om de consumptie in de huiselijke kring en bij feestelijke gelegenheden te bevorderen.
 11. andere hulpmiddelen (internetsite, folders en brochures) om de consument wegwijs te maken in het aanbod en om de consumptie in de huiselijke kring, bij feestelijke gelegenheden, enz. te bevorderen,
 12. De adviesgroep moet verzekeren dat een brede kring van marktdeelnemers en autoriteiten de gelegenheid krijgt input te leveren aan de adviesgroep en dat zij worden geïnformeerd over haar beraadslagingen.
 13. Duitsland en de bank gingen er bij de berekening van de eenmalige effecten van de afsplitsing van de Berliner Bank van uit dat deze als zelfstandige bank dient te worden verkocht om de kring van bieders zo groot mogelijk te maken.
 14. Volgens punt 32 van de richtsnoeren dient de verbetering van de levensvatbaarheid voornamelijk tot stand te komen door middel van interne maatregelen waarin het herstructureringsplan voorziet, en mag deze alleen op externe factoren berusten waarop de onderneming slechts weinig invloed kan uitoefenen, zoals hogere prijzen en een stijging van de vraag, indien de veronderstellingen inzake de marktontwikkeling in ruime kring worden onderschreven.
 15. Verordening (EG) nr. 1338/2001 is zodanig gewijzigd [3] dat de kring van geadresseerden is verruimd en dat ze nu verplicht zijn te verzekeren dat eurobankbiljetten die ze hebben ontvangen en voornemens zijn weer in omloop te brengen, op echtheid worden gecontroleerd en dat valse eurobankbiljetten worden ontdekt.