Betekenis van:
linie

linie (de ~ | meervoud linies)
Zelfstandig naamwoord
 • grens met vijandelijk gebied; reeks militaire eenheden op een rij
"in de voorste/achterste linies vechten"
"door de (vijandelijke) linies (heen) breken"

Synoniemen

Hyperoniemen

linie
Zelfstandig naamwoord
 • spelers op een lijn op het veld

Hyperoniemen

Hyponiemen

linie
Zelfstandig naamwoord
 • opeenvolging van graden van bloedverwantschap; opeenvolging van graden van bloedverwantschap

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Drie bedrijven hadden over de hele linie een representatieve binnenlandse verkoop.
 2. Afgewerkte olie moet worden beheerd conform de prioriteitsvolgorde van de afvalhiërarchie en de voorkeur moet worden gegeven aan opties die over de hele linie het beste milieuresultaat opleveren.
 3. Drie bedrijven van de zeven waaraan de status van marktgericht bedrijf was toegekend, hadden over de hele linie een representatieve binnenlandse verkoop.
 4. Over de hele linie is de invoer met dumping uit India op de communautaire markt in de beoordelingsperiode veel sterker toegenomen dan het verbruik in de Gemeenschap.
 5. Over de hele linie steeg de invoer uit China in de beoordelingsperiode met 6 %, namelijk van 349561 ton tot 369079 ton.
 6. Bij commerciële producten wordt op grote schaal gebruikgemaakt van een trustverhouding als internationaal erkend onderdeel van de over de gehele linie gecontroleerde financiële groothandelsmarkten.
 7. Over de hele linie daalde de invoer uit China in de beoordelingsperiode met 18 %, namelijk van 140171 t tot 115225 t.
 8. Over de hele linie is het marktaandeel van de bedrijfstak van de EG sinds 2000 evenwel fors geslonken, met meer dan 10 procentpunten.
 9. Finland heeft hierop gereageerd door de belastingtarieven voor alcoholhoudende dranken over de hele linie met gemiddeld 33 % te verlagen, wat veruit de meest ingrijpende wijziging in 40 jaar is geweest.
 10. Een belastingvrijstelling voor de betrokken procedés [19] kan alleen worden gerechtvaardigd indien deze van toepassing is op alle mineralogische procedés „over de hele linie”, waardoor een consistente behandeling van alle mineralogische procedés wordt gewaarborgd [20].
 11. Belangrijk is dat in de huidige herstructureringsfase de veiligheid over de gehele linie ten minste blijft gehandhaafd. In deze fase worden de functies van voorheen geïntegreerde spoorwegondernemingen gescheiden, wordt de spoorwegsector minder zelfregulerend en gaat daarvoor meer publieke regelgeving gelden.
 12. Conform die doelstelling en als middel om het potentieel van nuttige toepassing te faciliteren of te verbeteren moeten afvalstoffen, indien zulks uitvoerbaar is op technisch, milieu- en economisch gebied, voorafgaand aan handelingen van nuttige toepassing die over de hele linie het beste milieuresultaat opleveren, gescheiden worden ingezameld.
 13. Hetzelfde kan worden vastgesteld met betrekking tot de markt van snelle verbindingen waarop een andere Italiaanse exploitant met Siremar concurreert, zonder, over de hele linie van verbindingen, diensten aan te bieden die aan de vereisten van het contract voldoen, met name wat betreft de aangeboden routes en de frequentie van de diensten.
 14. Het feit dat BASF in hetzelfde soort gedrag verviel, weliswaar in een andere sector dan die waarin haar voorheen sancties waren opgelegd, geeft aan dat de eerdere sancties BASF niet ertoe hadden aangezet haar gedrag over de hele linie te wijzigen.
 15. De lidstaten zien erop toe dat de veiligheid op het spoor over de gehele linie wordt gehandhaafd en, waar dat redelijkerwijs mogelijk is, voortdurend wordt verbeterd, met inachtneming van de ontwikkeling van de communautaire wetgeving en de vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied. Daarbij wordt voorrang gegeven aan het voorkomen van ernstige ongevallen.