Betekenis van:
managen

managen
Werkwoord
  • leiding geven; leiden; leiden
"een project managen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

managen
Werkwoord
  • leidinggeven

Voorbeeldzinnen

  1. Het managen van ernstige crisissituaties
  2. Artikel 55 schrijft voor dat de Commissie, in nauwe samenwerking met de Autoriteit en de lidstaten, een algemeen plan voor crisismanagement op het gebied van levensmiddelen/diervoeders opstelt, waarin de soorten risicosituaties en de praktische procedures voor het managen van een crisis worden vastgelegd, met inbegrip van de te hanteren transparantiebeginselen en een communicatiestrategie.
  3. In afdeling 3 van hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 178/2002 worden nieuwe methoden voor risicomanagement op het terrein van levensmiddelen en diervoeders in het vooruitzicht gesteld: de oprichting van een crisiseenheid door de Commissie, waarvan de Autoriteit deel uitmaakt, en de goedkeuring van een algemeen plan voor crisismanagement op het gebied van levensmiddelen/diervoeders, waarin met name de praktische procedures voor het managen van een crisis worden vastgelegd.