Betekenis van:
administreren

administreren
Werkwoord
  • (een zaak) beheren
"een bedrijf administreren"

Hyperoniemen

administreren
Werkwoord
  • gegevens noteren
"afgehandelde zaken administreren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

administreren
Werkwoord
  • zorgvuldig vastleggen van gegevens zodat het later terug te vinden of controleren is
"Zijn gegevens werden geadministreerd."
administreren
Werkwoord
  • leiding geven; leiden; leiden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Het project zal voorzien in de ontwikkeling of verbetering van de bestaande systemen voor het registreren, afgeven van vergunningen voor en administreren van wapens.
  2. economische realiteit en transparantie: de methoden van administreren en de financiële verslaglegging weerspiegelen de economische realiteit, zij zijn doorzichtig en voldoen aan de gestelde eisen van inzichtelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid.
  3. Tot de in de eerste alinea bedoelde personen behoren maatschappijen voor collectief beheer waarvan het enige doel of een van de voornaamste doelen het beheren of administreren van auteursrechten of naburige rechten van het auteursrecht is, groeperingen of hun vertegenwoordigers die een verzoek tot registratie van een beschermde benaming van oorsprong of een beschermde geografische aanduiding hebben ingediend, alsmede kwekers.
  4. Basis-herfinancieringstransacties worden uitgevoerd door middel van wekelijkse standaardtenders en hebben in de regel een looptijd van een week. Bewaarinstelling: een instelling met als primaire taak het registreren van effecten, hetzij fysiek hetzij elektronisch, en het administreren van de eigendom daarvan.