Betekenis van:
nauwgezet

nauwgezet
Bijvoeglijk naamwoord
 • met veel aandacht, op details lettend
"Hij gaat erg nauwgezet te werk."
nauwgezet
Bijvoeglijk naamwoord
 • zorgvuldig; nauwkeurig; stipt, nauwgezet; nauwkeurig; nauwgezet; punctueel; nauwgezet; nauwgezet; stipt; zorgvuldig
"nauwgezet onderzoek"
"ontwikkelingen nauwgezet volgen"

Synoniemen

Hyperoniemen

nauwgezet
Bijvoeglijk naamwoord
 • op tijd; vroeg

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. In dat verband wordt nauwgezet onderzocht:
 2. Alle hits, met inbegrip van hits bij artikel 96-signaleringen, dienen nauwgezet te worden geregistreerd.
 3. De gasafsluiter moet dan goed worden gesloten, terwijl het waterslot en de drukmeter nauwgezet worden geobserveerd.
 4. Kreupelheid is een vaak voorkomend probleem dat nauwgezet dient te worden gemonitord.
 5. Dergelijke investeringen vereisen dikwijls een nauwgezet toezicht en rechtstreekse betrekkingen tussen de investeerder en de doelonderneming.
 6. ervoor te zorgen dat tijdig en nauwgezet verslag over het veiligheidsonderzoek wordt uitgebracht en voorstellen voor herstelmaatregelen worden gedaan.
 7. er moet worden gezorgd voor integriteit van de markten door nauwgezet en reactief toezicht uit te oefenen op financiële innovatie;
 8. Koperverbindingen zijn in speciaalzaken te koop en moeten nauwgezet volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant worden gebruikt.
 9. De Europese Unie zal de situatie in Guinee, gedurende een follow-up-periode van zesendertig maanden, nauwgezet blijven volgen.
 10. De tenuitvoerlegging van de prioriteiten van het partnerschap en de harmonisatie van wetgeving moeten nauwgezet worden gevolgd.
 11. Tot deze gegevensbanken hebben alleen die CBSA-ambtenaren toegang wier opdracht dit noodzakelijk maakt; hierop wordt nauwgezet toegezien.
 12. De kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij moet nauwgezet onderzocht zijn.
 13. De gebruiksaanwijzing moet nauwgezet worden gevolgd, ook waar het erom gaat of de aerosol bij gebruik rechtop of op de kop moet worden gehouden.
 14. Deze ondernemingen zagen nauwgezet toe op de productie en de boekhouding van HSCz en in ruil voor het genomen risico eisten zij een aanzienlijke winstmarge bij deze verrichtingen.
 15. Om die taak op een bevredigende wijze te kunnen uitvoeren, behoeven zij strikte onafhankelijkheid, hooggespecialiseerde technische competentie en een nauwgezet kwaliteitsbeheer.