Betekenis van:
prompt

prompt
Bijvoeglijk naamwoord
 • zorgvuldig; nauwkeurig; stipt, nauwgezet; nauwkeurig; nauwgezet; punctueel; nauwgezet; nauwgezet; stipt; zorgvuldig
"een prompte werkwijze"

Synoniemen

Hyperoniemen

prompt
Bijvoeglijk naamwoord
 • op tijd; vroeg

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. het register en het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap prompt reageren op verzoeken van rekeninghouders.
 2. De deelnemer verschaft prompt alle informatie waarom de [naam van CB] verzoekt, en garandeert de betrouwbaarheid van die informatie.
 3. Een dergelijk besluit wordt prompt medegedeeld aan de raad van bestuur, en de directie legt zich neer bij een besluit van de raad van bestuur op dit punt.
 4. De deelnemer stelt de [naam van CB] prompt in kennis van elke materiële wijziging in enigerlei informatie in de aan de [naam van CB] overgelegde formulieren in verband met de afgifte van certificaten.
 5. toegang wordt prompt verschaft, zonder dat de oorsprong van elk monster hoeft te worden vastgesteld, en kosteloos, of, indien er kosten worden berekend, mogen deze de betreffende minimumkosten niet overtreffen;
 6. niet-conform, met objectief bewijs voor aanzienlijke tekortkomingen in de naleving van de geldende eisen wat betreft [vermelding van de betrokken voorschriften], die aanleiding zullen geven tot normalisatieproblemen en daarnaast ook tot veiligheidsproblemen indien zij niet prompt worden verholpen;
 7. Het wordt eveneens passend geacht de situatie op de communautaire markt na de instelling van maatregelen van dichtbij te volgen, om de maatregelen eventueel prompt te herzien indien mocht blijken dat met de rechten het beoogde doel, nl. op korte termijn de levensvatbaarheid van bestaande producenten te verzekeren en op middellange termijn hun economische en financiële situatie te verbeteren, niet wordt bereikt.
 8. Informatie die openbaar moet worden gemaakt binnen een tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert, dient zo prompt mogelijk beschikbaar te worden gesteld als technisch haalbaar is, uitgaande van een redelijke mate van efficiëntie en een redelijke omvang van de uitgaven voor systemen van de zijde van de betrokken persoon.
 9. Zoals in overweging 275 is aangetoond, bevatte de brief van de diensten van de Commissie geen nauwkeurige en onvoorwaardelijke toezeggingen ten aanzien van de waarde van de VPP als grondslag om de steun verenigbaar te verklaren, maar bleef die brief beperkt tot de verklaring dat, indien Italië prompt op het voorstel had gereageerd, het met het mededingingsbeleid belaste lid van de Commissie het College zou voorstellen een korte phasing-out van het tarief goed te keuren.
 10. De autoriteiten van Equatoriaal-Guinea die bevoegd zijn voor regelgevend toezicht op de volgende luchtvaartmaatschappijen hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om adequaat veiligheidstoezicht te houden op deze maatschappijen: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.