Betekenis van:
accuraat

accuraat
Bijvoeglijk naamwoord
 • in overeenstemming met de waarheid of de werkelijkheid
"de film geeft een accuraat beeld van het leven op het Chinese platteland"
"een accurate voorspelling"

Synoniemen

accuraat
Bijvoeglijk naamwoord
 • zorgvuldig; nauwkeurig; stipt, nauwgezet; nauwkeurig; nauwgezet; punctueel; nauwgezet; nauwgezet; stipt; zorgvuldig
"een accurate vertaling"
"accuraat werken"

Synoniemen

Hyperoniemen

accuraat
Bijvoeglijk naamwoord
 • op tijd; vroeg

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. In beide gevallen moeten deze gegevens volledig en accuraat zijn.
 2. In beide gevallen moeten deze gegevens volledig en accuraat zijn.
 3. communiceren accuraat en duidelijk over gewone, concrete en werkgerelateerde onderwerpen;
 4. het accuraat en volledig zijn van gegevens over posities, het accuraat en correct zijn van aannames over volatiliteit en correlaties, en het accuraat zijn van de waarderings- en risicogevoeligheidsberekeningen;
 5. de overeenkomstig artikel 3, lid 2, ingediende gegevens volledig en accuraat zijn;
 6. de verificatie of het model accuraat is door veelvuldig tests achteraf uit te voeren.
 7. Indien NCB’s door de ECB gepubliceerde aggregaten van het eurogebied reproduceren, doen zij zulks accuraat.”.
 8. De lidstaten zorgen ervoor dat de in het systeem opgeslagen gegevens actueel, volledig en accuraat blijven.
 9. Productinformatie moet zodanig worden ontworpen dat de functies van het systeem accuraat worden uitgelegd.
 10. De informatie hoeft niet uitgebreid te zijn om accuraat te zijn.
 11. accuraat kunnen observeren, monitoren en beoordelen van de algemene prestaties van de kandidaat, met name:
 12. controleert of de aanvragen van een ondervragingscode volledig en accuraat zijn en tijdig zijn ingediend;
 13. De lidstaten zorgen ervoor, dat hun nationale systemen bijgewerkt, volledig en accuraat zijn.
 14. gevalideerd wordt door back-testing ter beoordeling van de vraag of het specifieke risico accuraat wordt weergegeven.
 15. naar aanleiding van de verificatie van de partij is geconstateerd dat alle in het vangstdocument opgenomen gegevens accuraat zijn,