Betekenis van:
opvolgen

opvolgen
Werkwoord
 • mbt. een ambt, de kroon
"de overleden koning opvolgen"
"een concurrent als winnaar opvolgen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

opvolgen
Werkwoord
 • zich houden aan
"een raad opvolgen"
"een bevel opvolgen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

opvolgen
Werkwoord
 • uitvoeren wat een ander aangeraden of bevolen heeft
"Hij besloot de goede raad niet op te 'volgen."
opvolgen
Werkwoord
 • iemands functie overnemen
"Het is niet duidelijk door wie deze koning opgevolgd werd, omdat het kleitablet beschadigd is."
opvolgen
Werkwoord
 • volgen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Hij moet mijn raad opvolgen.
 2. Het opvolgen van deze aanbevelingen is van cruciaal belang voor de Griekse economie.
 3. de termijnen voor het beantwoorden van de vragenlijst, met inbegrip van herbenaderingen en het opvolgen;
 4. het mogelijk te maken dat de diverse bewerkingen elkaar zonder onderbreking kunnen opvolgen,
 5. De in het algemene gedeelte verstrekte instructies opvolgen en als volgt te werk gaan:
 6. De computersystemen van de douaneautoriteiten verwerken het gebruik van de referentiebedragen voor elk douanevervoer en kunnen dit opvolgen.”.
 7. Naarmate de diverse fasen van een fenologisch verschijnsel elkaar opvolgen, worden de beoordelingen herhaald tot elke fase ten einde is.
 8. De warmtepomp die u na het opvolgen van de isolatieverbeteringsadviezen van de installateur koopt, moet vervolgens correct worden gedimensioneerd.
 9. het opstellen van gemeenschappelijke beginselen voor het opvolgen van de veiligheidsaanbevelingen en voor de aanpassing van onderzoekmethoden aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang;
 10. De „acrylamidewijzer” bevat dertien tips, ingedeeld in vier categorieën, die levensmiddelenfabrikanten naargelang hun situatie kunnen opvolgen om het acrylamidegehalte in hun producten te beperken.
 11. De fabrikant mag desgewenst in plaats van de voorschriften van punt 6.5.3 de voorschriften van de punten 6.5.4.5 tot en met 6.5.4.12 opvolgen.
 12. Verkeerslichten, verkeerstekens en andere voorzieningen: correct gedrag bij verkeerslichten, opvolgen van de instructies van verkeersregelaars: correct gedrag bij verkeerstekens (verbods- of gebodsborden); correct gedrag bij wegmarkeringen;
 13. het actief opvolgen van de resultaten van de externe audits van de semi-overheidsinstanties en de financiële instellingen van de regering;
 14. De fabrikant mag desgewenst in plaats van de voorschriften van punt 6.5.3 de voorschriften van de punten 6.5.4.5 tot en met 6.5.4.13 opvolgen.
 15. het opvolgen van de in punt 4.2 van de bijlage bedoelde overeenkomst, met inbegrip van het jaarlijkse werkplan en jaarlijkse verslag van het Europese Jeugdforum;