Betekenis van:
potentie

potentie (de ~ | meervoud potenties)
Zelfstandig naamwoord
 • vermogen om iets te worden/doen
"de potentie om [iets] te [doen/worden]"

Synoniemen

Hyperoniemen

potentie
Zelfstandig naamwoord
 • vermogen, kracht
potentie (de ~ | meervoud potenties)
Zelfstandig naamwoord
 • het kunnen; dat waartoe iem. of iets in staat is; vermogen; seksueel vermogen v.d. man

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Titer of potentie van de charge
 2. verandering van de sterkte/potentie of toevoeging van een nieuwe sterkte/potentie;
 3. informatie over de kwantificering van de respectieve potentie van malaoxon en malathion.”
 4. een constant patroon in de verandering van de potentie van de eigenschappen bij het doorlopen van de categorie.
 5. De Commissie besluit daaruit dat de vrijgestelde 1929-holdings niet alleen in potentie maar ook daadwerkelijk minder lasten dragen dan normaal.
 6. Bij iedere charge wordt de werkzame stof gekwantificeerd om aan te tonen dat elke charge een titer of potentie heeft die de veiligheid en werkzaamheid ervan garandeert.
 7. Deze specialisatie betekent echter niet dat Stocznia Gdynia geen concurrentie ondervindt — in ieder geval in potentie — van andere werven in de EU.
 8. Op deze markten concurreert WAM SpA daadwerkelijk dan wel in potentie met andere EU-bedrijven die ook op de internationale markt actief zijn.
 9. Die garantie is onbeperkt van omvang en zou dus in potentie kunnen leiden tot een uitbetaling van tientallen of zelfs honderden miljoenen euro.
 10. In dit verband merkt de Commissie op dat een staat die als verkoper de koper bepaalde voorwaarden oplegt, in potentie de verkoopprijs verlaagt en op deze wijze van extra middelen afziet.
 11. PFOS hebben potentie tot verspreiding in het milieu over grote afstand en kunnen nadelige gevolgen hebben. Zij voldoen daarmee aan de criteria voor een „persistent organic pollutant” (POP) in de zin van het Verdrag van Stockholm.
 12. Sommige investeringen zouden in potentie weliswaar de assembleerduur kunnen verminderen, maar dat effect zou teniet gedaan worden door een aanzienlijke verandering in de productiemethode, namelijk dat de schepen in een eerder stadium toegerust zouden worden.
 13. Deze Franse exportagenten concurreren dus, in ieder geval in potentie, met andere exportagenten die Franstalige boeken exporteren en in andere Franstalige landen van de Gemeenschap zijn gevestigd (hoofdzakelijk België en Luxemburg).
 14. Laboratoria die met AI-virussen werken, moeten zich er voortdurend van bewust zijn dat dit, althans in potentie, humane pathogenen zijn; het laboratorium moet zodanig georganiseerd zijn dat besmetting van het personeel vermeden wordt en het virus niet uit het laboratorium kan ontsnappen.
 15. Als gevolg van de steun is de algemene positie van WAM SpA op de markt versterkt dan wel had deze in potentie versterkt kunnen worden in vergelijking met ondernemingen uit andere lidstaten, zowel feitelijke, maar ook potentiële concurrenten van WAM SpA.