Betekenis van:
presenteren

presenteren
Werkwoord
 • op een goed voorbereide wijze aanbieden aan anderen
"Zij presenteerde haar werk op een internationale conferentie."
presenteren
Werkwoord
 • persoonlijk bekendmaken
"de resultaten van een onderzoek presenteren"
"een rapport/plan presenteren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. We presenteren hier een lijst met vaak gestelde vragen over Esperanto.
 2. Een entiteit moet balansen presenteren aan:
 3. 91 Een entiteit mag componenten van niet-gerealiseerde resultaten presenteren:
 4. voertuigen van de in punt 3.2.2.2 genoemde types te presenteren.
 5. Het Europass-taalportfolio stelt eenieder in de gelegenheid zijn taalvaardigheden te presenteren.
 6. het opstellen en presenteren van haar IFRS-openingsbalans op 1 januari 20X4; en …””.
 7. Oordeelsvorming is vereist voor het bepalen van de beste manier om dergelijke informatie te presenteren.
 8. Entiteiten moeten dergelijke winsten en verliezen afzonderlijk presenteren als ze van materieel belang zijn.
 9. 106 Een entiteit moet een mutatieoverzicht van het eigen vermogen presenteren met vermelding van:
 10. de uitvoering van het herstructureringsplan moet aan de hand van jaarlijks te presenteren rapporten worden gecontroleerd.
 11. 81 Een entiteit moet alle in een periode opgenomen baten en lasten presenteren:
 12. Systemen die informatie presenteren die niet rechtstreeks verband houdt met de actuele rijsituatie.
 13. 11 Een entiteit moet alle financiële overzichten even duidelijk in een volledige jaarrekening presenteren.
 14. 29 Een entiteit moet elke materiële categorie van soortgelijke posten afzonderlijk presenteren.
 15. 113 Een entiteit moet de toelichting op systematische wijze presenteren voor zover dit praktisch haalbaar is.