Betekenis van:
reiziger

reiziger
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die bezig is een reis te maken
"De reizigers waren gestrand doordat het noodweer het luchtverkeer tot een chaos gemaakt had."

Voorbeeldzinnen

 1. Ik ben geen echte reiziger.
 2. De reiziger bereikte uiteindelijk zijn bestemming.
 3. de reiziger is niet in de Gemeenschap gevestigd;
 4. het betreft jachttrofeeën die door een reiziger zijn verworven en op een latere datum worden ingevoerd.
 5. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder „reiziger die niet in de Gemeenschap is gevestigd” verstaan een reiziger wiens woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet in de Gemeenschap is gelegen.
 6. de afstand tussen elke voor een reiziger bestemde zitplaats en een nooduitgang moet kleiner dan 16 m zijn.
 7. Deze afwijking is ook van toepassing op reisbureaus die in naam en voor rekening van de reiziger handelen.
 8. Eveneens zijn uitgesloten goederen die door reizigers worden gekocht voor wederverkoop in de economie van de reiziger of in een andere economie.
 9. In dat geval zorgt de luchtvervoerscontractant ervoor dat de reiziger wordt ingelicht over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) zodra deze bekend is.
 10. diensten van reisbureaus bedoeld in artikel 306 alsmede van reisbureaus die in naam en voor rekening van de reiziger handelen, voor reizen buiten de Gemeenschap.
 11. Voor de toepassing van artikel 353, lid 2, onder a), stelt de reiziger de aangifte voor douanevervoer op overeenkomstig artikel 208 en bijlage 37.
 12. Het Subsysteem „Infrastructuur” houdt tevens de voorzieningen in die de reiziger in staat stellen, de treinen te betreden en te verlaten, d.w.z. de perrons en perronvoorzieningen.
 13. Dit forfaitaire douanerecht van 2,5 % is van toepassing wanneer de intrinsieke waarde van de aan invoerrechten onderworpen goederen, per zending of per reiziger, niet meer dan 700 € bedraagt.
 14. diensten van reisbureaus als bedoeld in artikel 306 alsmede van reisbureaus die in naam en voor rekening van de reiziger handelen, voor reizen binnen de Gemeenschap.
 15. biedt de luchtvervoerscontractant die het vervoerscontract is aangegaan de reiziger het recht op terugbetaling of een andere vlucht overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 261/2004, indien de reiziger, wanneer de vlucht niet geannuleerd werd, besloten heeft van de vlucht af te zien.