Betekenis van:
rondhout

rondhout (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • al het onbewerkte hout dat in de handel komt
"De vrachtwagen was beladen met Scandinavisch rondhout."

Hyperoniemen

rondhout (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • alle masten, stengen, ra's enz. die tot het tuig behoren
"aluminium rondhout"

Hyperoniemen

Hyponiemen

rondhout
Zelfstandig naamwoord
 • alle masten, stengen en ra's behorende tot de vaste uitrusting van een zeilschip
rondhout
Zelfstandig naamwoord
 • een onbewerkt hout dat in de handel komt
rondhout
Zelfstandig naamwoord
 • een rond stuk hout

Voorbeeldzinnen

 1. rondhout, hout en houtproducten;
 2. beroepsmatige sanering en industriële behandeling van zaaghout, stammen en rondhout;
 3. is vervaardigd van rondhout dat van bast is ontdaan,
 4. gemaakt zijn van rondhout dat van bast is ontdaan, en:
 5. beroepsmatige sanering en industriële behandeling van zaaghout, stammen en rondhout;
 6. gemaakt zijn van rondhout dat van bast ontdaan is, en
 7. beroepsmatige sanering en industriële behandeling van zaaghout, stammen en rondhout;
 8. Tevens dient een verbod te worden ingesteld op de invoer in de Gemeenschap van rondhout, hout en houtproducten, metalen en mineralen, alsmede edelstenen en halfedelstenen.
 9. „Het eerste streepje, waarin wordt bepaald dat verpakkingsmateriaal van hout moet gemaakt zijn van rondhout dat van bast ontdaan is, is pas van toepassing vanaf 1 maart 2006.”.
 10. „Het eerste streepje, waarin wordt bepaald dat verpakkingsmateriaal van hout moet gemaakt zijn van rondhout dat van bast ontdaan is, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2009.
 11. vatbaar hout in de vorm van rondhout of gezaagd hout, met of zonder schors, met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlakte heeft behouden, moet in de periode van 2 april tot en met 31 oktober:
 12. Verordening (EG) nr. 234/2004 van de Raad [4] verbiedt het verstrekken aan Liberia van technische bijstand en financiële steun in verband met militaire activiteiten en de invoer uit Liberia van ruwe diamant en van rondhout en houtproducten.
 13. „De eerste regel onder punt a), waarin wordt bepaald dat verpakkingsmateriaal van hout moet gemaakt zijn van rondhout dat van bast ontdaan is, is pas van toepassing vanaf 1 maart 2006.”.
 14. „De eerste regel onder punt a), waarin wordt bepaald dat verpakkingsmateriaal van hout moet gemaakt zijn van rondhout dat van bast ontdaan is, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2009.
 15. De eis dat verpakkingsmateriaal van hout wordt gemaakt van rondhout zonder bast, die bij Richtlijn 2006/14/EG tot wijziging van bijlage IV bij Richtlijn 2000/29/EG [3] is ingevoerd, geldt vanaf 1 januari 2009.