Betekenis van:
ruit

ruit (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • bepaalde plant, (Ruta graveolens)
"De Romeinen gebruikten ruit voor het op smaak brengen van wijn."

Hyperoniemen

ruit (de ~ | meervoud ruiten)
Zelfstandig naamwoord
 • plaat glas; klein stuk glas dat in een venster is geplaatst
"kapotte/getinte ruiten"
"door roeien en ruiten gaan"

Synoniemen

Hyperoniemen

ruit
Zelfstandig naamwoord
 • een vierhoek waarvan de zijden gelijk in lengte zijn
"Een vierkant is een bijzondere vorm van een ruit."
ruit (de ~ | meervoud ruiten)
Zelfstandig naamwoord
 • motiefje; patroon gevormd door snijdende lijnen; geometrisch figuur dat er uitziet als een uitgerekt vierkantje
"Schotse ruiten"

Synoniemen

Hyperoniemen

ruit
Zelfstandig naamwoord
 • een glazen plaat in een venster
ruit
Zelfstandig naamwoord
 • een kraanoog of kraanoogkeper
ruit (de ~ | meervoud ruiten)
Zelfstandig naamwoord
 • figuur als een uitgerekt vierkant

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. door toegangsdeuren (door het uitwerpen ervan of door het breken van de ruit).
 2. door als nooduitgang aangeduide vensters (door het uitwerpen van het venster of door het breken van de ruit);
 3. door coupé- en verbindingsdeuren tussen rijtuigen (door snel en gemakkelijk te verwijderen deuren of door het breken van de ruit);
 4. wanneer de elektrisch bediende ruit van een voertuigdeur zonder frame aan de bovenzijde automatisch sluit telkens als deze deur wordt gesloten.
 5. Na een automatische omkering moet de ruit of het dakpaneel of de scheiding in een van de volgende standen worden geopend:
 6. In dit geval mag de maximale opening, zoals gedefinieerd in punt 2.15, vóór het sluiten van de ruit niet meer dan 12 mm bedragen.
 7. Dit mechanisme moet een ruit/dakpaneel/scheiding omkeren voordat een klemkracht van meer dan 100 N wordt uitgeoefend binnen een opening van 200 mm tot 4 mm boven de bovenrand van een elektrisch bediende ruit/scheiding of vóór de voorrand van een schuifdak en aan de achterrand van een kantelend dakpaneel.
 8. hetzij ten hoogste 150 mm onder het horizontale raakvlak aan de onderrand van het zichtbare oppervlak van de ruit of beglazing van het achterraam, hetzij ten minste 850 mm boven het wegdek.
 9. Het sluiten met één druk op de knop is uitsluitend voor de elektrisch bediende ruit van de bestuurdersdeur en het dakpaneel toegestaan en alleen als de startsleutel zich in de stand bevindt waarbij de motor kan draaien.
 10. De posities van de teststaaf (normaal loodrecht op de rand van de ruit/het dakpaneel/de scheiding en loodrecht op de sluitrichting) zijn aangegeven op figuur 1 van bijlage IX bij dit reglement.
 11. Het logo van de benaming bestaat uit een met een doorlopende lijn of met een stippellijn aangebrachte ruit met afgeronde hoeken waarbinnen een gestileerde schapenkop is aangebracht boven de beschermde benaming „Pecorino Romano”.
 12. De EG-onderdeeltypegoedkeuring voor elk type van een voorruit of andere ruit en/of van mechanische koppelingen, die beantwoorden aan de constructie- en testvoorschriften van de bijlagen III en/of IV, wordt door de lidstaten verleend.
 13. Voor het meten van een opening wordt een cilindrische teststang (zonder kracht uit te oefenen) door die opening normaal loodrecht op rand van de ruit, het dakpaneel of de scheiding en loodrecht op de sluitrichting geplaatst, zoals afgebeeld in figuur 1 van bijlage IX, vanuit het interieur van het voertuig naar buiten of, bij scheidingssystemen, vanuit het achterste gedeelte van de passagiersruimte.
 14. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten doen de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten binnen één maand een afschrift toekomen van het EG-onderdeeltypegoedkeuringsformulier naar het model van bijlage III respectievelijk bijlage IV voor elk type voorruit of andere ruit of koppeling waarvoor zij de onderdeeltypegoedkeuring verlenen of weigeren.
 15. De lidstaten wijzen een EG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk naar het voorbeeld opgenomen in bijlage III respectievelijk bijlage IV toe aan de fabrikant van een trekker, aan de fabrikant van een voorruit of een andere ruit dan wel van een mechanische koppeling of aan de gevolmachtigde voor elk type van een van voornoemde onderdelen, waarvoor zij overeenkomstig artikel 3 de EG-onderdeeltypegoedkeuring verlenen.