Betekenis van:
schuimsel


Voorbeeldzinnen

  1. Voor de toepassing van post 3825 wordt onder „slib van afvalwater” verstaan, slib afkomstig van stations voor rioolwaterzuivering, met inbegrip van afval van de voorbehandeling, schuimsel en niet-gestabiliseerd slib.