Betekenis van:
teruggetrokken

teruggetrokken
Bijvoeglijk naamwoord
 • eenzaam; rustig
"een teruggetrokken leven leiden"
"een teruggetrokken bestaan"

Synoniemen

Hyperoniemen

teruggetrokken
Bijvoeglijk naamwoord
 • afgezonderd; eenzaam; alleen; eenzaam
"een teruggetrokken leven leiden"
"een teruggetrokken bestaan"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Inschrijvingen kunnen tot het uiterste tijdstip van indiening worden teruggetrokken.
 2. IFB heeft zich teruggetrokken uit de terminal van Zeebrugge.
 3. het aantal voortijdig uit de proeven teruggetrokken dieren en de reden van de terugtrekking;
 4. Doordat […] zich uit de onderhandelingen had teruggetrokken, werd de verkoopprocedure hervat.
 5. het aantal voortijdig uit het onderzoek teruggetrokken dieren en de reden voor terugtrekking;
 6. Quam heeft zich inmiddels uit de Duitse markt voor mobiele telefonie teruggetrokken.
 7. Bovendien moet erop worden gewezen dat Moulinex zich momenteel heeft teruggetrokken van de markt voor mini-ovens.
 8. De tenuitvoerlegging van het project werd in 2001 beëindigd en sindsdien hebben de investeerders zich uit het project teruggetrokken.
 9. Alle militair personeel dat verbonden is aan de diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten in Birma/Myanmar blijft teruggetrokken.
 10. Door de hierboven beschreven teruggang in investeringen en resultaten hebben risicokapitaalinvesteerders in startende ondernemingen zich uit de markt teruggetrokken.
 11. Uitgaande van vergelijkbare gevallen is de veronderstelling dat 50 % — 60 % van de deposito’s zou worden teruggetrokken, onrealistisch [54].
 12. Duitsland brengt hiertegen in dat de banken zich louter wegens een heroriëntering van hun bedrijfsstrategie uit de financiering hadden teruggetrokken.
 13. De oorspronkelijke deelnemer die voor de productsoorten 7, 9 en 10 kennisgeving heeft gedaan van terbutryn, heeft zich uit het beoordelingsprogramma teruggetrokken.
 14. Bij brief van 12 mei 2008 (geregistreerd op diezelfde dag) heeft Polen aan de Commissie bekend gemaakt dat Amber Sp. z o.o. zich uit het privatiseringsproces had teruggetrokken.
 15. Dit wordt eens te meer geïllustreerd door het feit dat Amber zich na een diepgaand due diligence-onderzoek uit het privatiseringsproces heeft teruggetrokken [34].