Betekenis van:
toezien

toezien
Werkwoord
 • waken; naar iets kijken
"erop toezien dat [een verdrag wordt nageleefd]"
"toezien op [de uitvoering van de regels]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

toezien
Werkwoord
 • toezicht houden (op)
"toezien hoe iets gebeurt"
"machteloos (moeten) toezien"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten erop toezien:
 2. Bij nader toezien wordt deze eerste indruk evenwel weggenomen.
 3. toezien op de reïntegratie van actieve GAM-leden;
 4. erop toezien dat een aanvaardbaar minimumniveau van milieuzorg wordt gehandhaafd;
 5. toezien op de relocatie van irreguliere strijdkrachten en irreguliere politietroepen;
 6. Toezien op een goed functionerende systeem voor milieumonitoring.
 7. De maatschappij moet erop toezien dat de kapitein:
 8. hij op de naleving van deze beveiligingsmaatregelen zal toezien;
 9. toezien op het proces van wijzigingen in de wetgeving;
 10. Toezien op het functioneren van de geconsolideerde rekening Erop toezien dat de geconsolideerde rekening bij het ministerie van Financiën van de staat volledig operationeel is.
 11. toezien op de demobilisatie van de GAM en toezien op en bijstand verlenen voor de ontmanteling en vernietiging van haar wapens, munitie en explosieven;
 12. erop toezien dat de verzender wordt geïnformeerd als de niet-naleving tijdens het vervoer wordt vastgesteld;
 13. moet de voor de goedkeuring verantwoordelijke technische dienst erop toezien dat:
 14. Toezien op transparante uitvoering van de begroting en regelmatige financiële rapportage.
 15. erop toezien dat de voorschriften inzake voorlichting en publiciteit van artikel 51 worden nagekomen.