Betekenis van:
tuigen

tuigen
Werkwoord
 • eruitzien
"Hy hadt een kort gesneden pruikje op, dat niet onäartig tuigde, met een groot, breet, vry vurig aangezicht ["
tuigen
Werkwoord
 • een zeilschip een bepaald tuigage geven,
"Tientallen jaren voer het schip vracht op de motor, totdat een liefhebber het schip kocht en het weer tuigde als zeilschip."
tuigen
Werkwoord
 • getuigen
"Hij leefde in u, hij wou niets anders zijn
Dan de onlichaamlijk-stoffelooze geest
Die door hand en penseel tuigde van u."
tuigen
Werkwoord
 • geschikt zijn voor arbeid in een tuig van een paard
"[.. in de herfst werd er op Wychen - Hedel - of Gorcummarkt een „grasperd" gekocht, dat in de loop van winter en lente ,,aangeleerd" en na een of twee jaar, indien het goed tuigde en voor „vierkant eerlijk" kon worden meegegeven, met een flinke winst verkocht werd. ."
tuigen
Werkwoord
 • een dier inspannen in een tuig
"Dat paard wordt getuigd."
tuigen
Werkwoord
 • de tuigage in orde brengen

Synoniemen

Hyperoniemen

tuig (het ~ | meervoud tuigen)
Zelfstandig naamwoord
 • gereedschap gebruikt bij het vissen; snoeren v.e. vishengel; visnetten

Synoniemen

Hyperoniemen

tuig (het ~ | meervoud tuigen)
Zelfstandig naamwoord
 • stelsel van riemen om dier te leiden
"het paard het tuig aandoen/afdoen"

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Zitplaatsen, veiligheidsgordels en -tuigen
 2. het gebruik van veiligheidsgordels en/of -tuigen;
 3. het gebruik van veiligheidsgordels en/of -tuigen.
 4. het gebruik van veiligheidsgordels en/of -tuigen;
 5. Door paarden of pony’s getrokken voertuigen, alsmede de tuigage (tuigen, hoofdtuigen, teugels, zadels enz.)
 6. verladingsmaterieel [8425] [8426] [8427] [8428] [8429][8430] [8431] [74]weg- en landbouwvoer-tuigen hoofdstuk 87 [74]treinen hoofdstuk 86 [74]schepen hoofdstuk 89 [74]7.
 7. De eisen aan bemanningsleden en passagiers om veiligheidsgordels en/of -tuigen te gebruiken tijdens de verschillende fasen van de vlucht of wanneer dat uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk wordt geacht.
 8. Gedurende de start en de landing, alsmede wanneer dit door de gezagvoerder noodzakelijk wordt geacht in het belang van de veiligheid, dient elk bemanningslid op gepaste wijze gebruik te maken van alle daartoe aangewezen veiligheidsgordels en -tuigen.
 9. De exploitant zorgt ervoor dat er een controlelijst aan boord is voor de te volgen procedures bij het zoeken naar een bom of geïmproviseerde explosieven (IED), wanneer wordt vermoed dat er sabotage is gepleegd, alsmede voor het inspecteren van vliegtuigen op verborgen wapens, explosieven of andere gevaarlijke tuigen, wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat het vliegtuig het voorwerp kan zijn van een daad van onwettige inmenging.
 10. De exploitant zorgt ervoor dat er een controlelijst aan boord is voor de te volgen procedures bij het zoeken naar een bom of geïmproviseerde explosieven (IED), wanneer wordt vermoed dat er sabotage is gepleegd, alsmede voor het inspecteren van vliegtuigen op verborgen wapens, explosieven of andere gevaarlijke tuigen, wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat het vliegtuig het voorwerp kan zijn van een daad van onwettige inmenging.