Betekenis van:
uitbesteden

uitbesteden
Werkwoord
 • van werk
"[een deel van het werk] uitbesteden aan [een bedrijf uit Oost-Europa]"

Hyperoniemen

uitbesteden
Werkwoord
 • van een kind
"de kinderen een week bij de grootouders uitbesteden"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De plaatselijke beveiligingsfunctionaris voor de communicatie-infrastructuur kan elk van zijn taken uitbesteden aan ondergeschikt personeel.
 2. De plaatselijke beveiligingsfunctionaris voor het centrale VIS kan elk van zijn taken uitbesteden aan ondergeschikt personeel.
 3. Beleggingsondernemingen moeten dergelijke activiteiten mogen uitbesteden als de uitbestedingsovereenkomsten van de onderneming aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 4. De plaatselijke beveiligingsfunctionaris voor de communicatie-infrastructuur kan elk van zijn taken uitbesteden aan ondergeschikt personeel.
 5. De plaatselijke beveiligingsfunctionaris voor het centrale SIS II kan elk van zijn taken uitbesteden aan ondergeschikt personeel.
 6. Indien de subsidieovereenkomst hierin voorziet, kunnen de deelnemers bepaalde onderdelen van het uit te voeren werk aan derden uitbesteden.
 7. Het onderzoeksintensieve MKB kan deelnemen als aanbieders van onderzoeksdiensten of onderzoek uitbesteden ter aanvulling van hun centrale onderzoekscapaciteit.
 8. Indien er geen kwaliteitssysteem is, mag de organisatie geen beheerstaken inzake permanente luchtwaardigheid uitbesteden aan andere partijen.”.
 9. Onderzoeksintensieve mk-bedrijven kunnen deelnemen als aanbieders van onderzoeksdiensten of onderzoek uitbesteden ter aanvulling van hun kernonderzoekscapaciteit.
 10. Investbx zal de kostbare en complexe werkzaamheden op het gebied van reglementering en handel uitbesteden aan een door de FSA erkende onderneming.
 11. De NDA houdt zich niet zelf bezig met de ontmanteling van de installaties waarvoor zij verantwoordelijk is, maar zal deze taak aan andere organen uitbesteden.
 12. De ECB kan ook raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen opzetten en opdrachten op die basis uitbesteden overeenkomstig de hierna in artikel 15, respectievelijk artikel 16, uiteengezette voorwaarden.
 13. Indien de subsidieovereenkomst hierin voorziet, kunnen de deelnemers aan de actie onder contract bepaalde onderdelen van het uit te voeren werk aan derden uitbesteden.
 14. Techmatrans is voornemens om de activiteiten met betrekking tot het ontwerpen en verkopen van technologische controlesystemen voor de vervoerssector te beëindigen omdat het uitbesteden van deze activiteit commercieel gezien beter te rechtvaardigen is dan het uitbesteden van andere operationele activiteiten van de onderneming.
 15. De voorwaarden waaronder eerdere controles en tests plaatsvinden, moeten vergelijkbaar zijn met de voorwaarden waaraan een aangemelde instantie voldoet bij het uitbesteden van activiteiten (zie artikel 6, lid 5 van de Blauwe Gids voor de Nieuwe Aanpak).