Betekenis van:
uittrekken

uittrekken
Werkwoord
 • uittreksel maken
"een boek uittrekken"

Hyperoniemen

uittrekken
Werkwoord
 • aanwijzen, bedoelen
"[100 miljoen euro extra] uittrekken voor [onderwijs]"
"tijd voor iets uittrekken"

Synoniemen

Hyperoniemen

uittrekken
Werkwoord
 • door trekken verwijderen; door trekken verwijderen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

uittrekken
Werkwoord
 • weggaan, verlaten

Hyperoniemen

uittrekken
Werkwoord
 • van je lichaam af halen, kleding afleggen
uittrekken
Werkwoord
 • uit iets anders trekken
uittrekken
Werkwoord
 • een kort overzicht maken van
uittrekken
Werkwoord
 • er tijd of geld voor beschikbaar stellen
uittrekken
Werkwoord
 • lostrekken, wegtrekken
uittrekken
Werkwoord
 • weggaan uit

Voorbeeldzinnen

 1. Het is de bedoeling dat we onze schoenen uittrekken aan de ingang.
 2. "We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
 3. Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden
 4. heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen
 5. Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden voor civieltechnische installaties
 6. Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen
 7. Het Hof kan de opgelegde geldboete uittrekken, verlagen of verhogen.
 8. Meer geld en personeel uittrekken voor de aanpak van de mensenhandel en de illegale migratie.
 9. artikelen die zijn gesneden, ongeacht in welke vorm, en die, door het uittrekken van draden, van motieven, enz. zijn voorzien;
 10. Wanneer het nodig is manen of staarten in te korten of te fatsoeneren, dient dit te geschieden door trimmen en niet door het uittrekken van haren.
 11. Tenslotte merkt de Commissie op dat de commerciële partners van de Europese Unie eveneens aanzienlijke middelen uittrekken voor de financiering van onderzoek op energiegebied.
 12. Voor de uitvoering van de enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven moeten de lidstaten en de Gemeenschap aanzienlijke financiële middelen uittrekken om in de informatiebehoefte van de Gemeenschapsinstellingen te voorzien.
 13. Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers
 14. Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers
 15. Aangezien de ontharing gebeurt door middel van IPL-technologie en niet door het vastgrijpen en met de wortel uittrekken van haar met behulp van een elektromotor, kan het apparaat niet worden ingedeeld onder post 8510 als epileerapparaat met ingebouwde elektromotor (zie de GS-toelichtingen op post 8510).