Betekenis van:
vergeven

vergeven
Werkwoord
 • niet toerekenen
"iemand een vergissing vergeven"
"iemand vergeven dat hij/zij te laat is"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vergeven
Werkwoord
 • aan een ander of anderen cadeau geven
"een prijs vergeven"
"vergeven zijn van de muggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vergeven
Werkwoord
 • vergiffenis schenken, een kwade daad niet toerekenen
vergeven
Werkwoord
 • iemands gezondheid schaden door het toedienen van vergift
vergeven
Werkwoord
 • met vergif doden

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Is het moeilijker te vergeven, of te vergeten?
 2. De ambtenaar zei: „Indien KorAm de afspraken niet nakomt, zullen wij dat haar niet vergeven” [19].
 3. Bij de omroepen worden de meeste vergunningen inderdaad zonder openbare aanbesteding vergeven.
 4. Het Bureau voor Sociale Zekerheid kan uit eigen overweging „in gerechtvaardigde gevallen” de dwangsommen volledig of gedeeltelijk vergeven.
 5. Duitsland voert aan dat de maatregel niet concurrentievervalsend is, aangezien de vergunningen door middel van transparante openbare aanbestedingen zijn vergeven, zodat noch de commerciële omroepen noch de zendernetexploitanten een selectief voordeel verkrijgen.
 6. Waar dergelijke bilaterale akkoorden worden gesloten, kan de Commissie de soorten van luchtvaartactiviteiten die in de Gemeenschapsregeling zijn opgenomen, wijzigen, inclusief overeenkomstige wijzigingen in de totale hoeveelheid aan vliegtuigexploitanten te vergeven rechten.
 7. Van de in totaal veertien DVB-T-programmaslots die voor commerciële omroepen gereserveerd waren en waarvoor Mabb-steun voorzien was, heeft de Mabb er tien zonder openbare aanbesteding vergeven.
 8. Hoewel het vergeven van vergunningen door middel van openbare aanbestedingen principieel de voorkeur verdient boven rechtstreekse toewijzing, is het naar de mening van de Commissie om verschillende redenen niet aannemelijk dat de openbare aanbestedingen in dit geval het economische voordeel van de Mabb-subsidie tot een minimum beperkt of zelfs opgeheven hebben en daarmee concurrentievervalsing voorkomen is.