Betekenis van:
waarborg

waarborg (de ~ | meervoud waarborgen)
Zelfstandig naamwoord
 • waarborg; garantie; garantie; onderpand; financiële borgstelling
"een waarborg voor iets"
"waarborg bieden/geven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

waarborg
Zelfstandig naamwoord
 • een geldbedrag of iets anders dat tijdelijk gegeven wordt als onderpand voor het geval men een verplichting niet na kan komen
waarborg
Zelfstandig naamwoord
 • die belooft schulden te betalen

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Waarborg tweede verlies, hetzij 1,25
 2. Maatregel 7: Waarborg van de regionale regering van Asturië (2005)
 3. Aanvullende waarborg voor de geschiktheid van het boekhoudsysteem
 4. Indien de waarborg slechts ten dele gelijkwaardig is, kan de lidstaat voor de nog niet gedekte elementen een aanvullende waarborg eisen.
 5. De liquidatieprocedure voor ondernemingen biedt geen enkele waarborg dat vorderingen worden voldaan.
 6. Deze waarborg in laatste instantie zal worden geboden aan het CNIEG en niet aan de bedrijven.
 7. Als waarborg voor deze uitgestelde betaling werd een nieuwe hypotheek gevestigd op Casa Batlló (maatregel 8).
 8. EG-verklaring van overeenstemming met het type (Waarborg van de kwaliteit van de productie)
 9. waarborg van adequate registratie van het aantal personen dat de buitengrenzen overschrijdt, ongeacht het soort grens (land, lucht, zee);
 10. De aanhouding wordt pas opgeheven wanneer volledige betaling of een toereikende waarborg voor de vergoeding van de kosten is ontvangen.
 11. Bijgevolg zal in het compensatiebedrag geen „redelijke winst” zijn inbegrepen, wat een extra waarborg is dat geen overcompensatie zal plaatsvinden.
 12. Het kwaliteitsmanagementsysteem dient een waarborg te zijn voor de conformiteit van de interoperabiliteitsonderdelen met de toepasselijke eisen van de TSI.
 13. De verzekering of de waarborg moet in verhouding staan tot de aard en de omvang van het risico.
 14. Geen enkele particuliere kapitaalverstrekker zou tegen de desbetreffende voorwaarden (renteloos en zonder enige waarborg) een lening aan CMR toekennen.
 15. pensioenverzekeringsovereenkomsten, mits deze overeenkomsten geen afkoopclausule omvatten en niet als waarborg voor een lening kunnen worden gebruikt;