Betekenis van:
werpen

werpen
Werkwoord
 • (van zoogdieren) ter wereld brengen, baren.
"In de melkveehouderij laat de boer zijn melkkoeien regelmatig jongen werpen, zodat de moederkoeien melk blijven geven."
werpen
Werkwoord
 • met een krachtige zwaai van de arm iets uit de hand naar iets of iemand heen laten gaan
"Hij wierp de bal naar de andere kant van het veld."
werpen
Werkwoord
 • (iets) door krachtig met de arm te zwaaien vanuit de hand naar iets of iem. anders laten gaan
"een steen naar iemand werpen"
"met stenen werpen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Zeugen 2 weken vóór het werpen en tijdens de lactatieperiode.
 2. Voor zeugen twee weken vóór het werpen en tijdens de lactatieperiode.
 3. voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;
 4. Voor het werpen, zogen en grootbrengen van jongen bieden de platen onvoldoende rust.
 5. andere varkens kunnen zien; in de laatste week vóór het werpen en tijdens het werpen mogen zeugen en gelten evenwel uit het zicht van soortgenoten worden gehouden.
 6. voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen [2];
 7. Achter de zeug of gelt moet een vrije ruimte zijn om het natuurlijke of begeleide werpen te vergemakkelijken.
 8. Teven zoeken de eenzaamheid en de rust op om te werpen en hun pups groot te brengen.
 9. Alle voorstellen die bij de controle vooraf ethische kwesties blijken op te werpen, worden voorgelegd aan een panel voor ethische controle bestaande uit onafhankelijke, ter zake gekwalificeerde deskundigen.
 10. Uiteenlopende praktijken van de lidstaten werpen belemmeringen op die een ruime toegang tot en het hergebruik van overheidsinformatie in de Europese Unie tegenhouden.
 11. Drachtige wijfjes dienen slechts in de laatste fase van de dracht — niet meer dan twee weken vóór het werpen — afzonderlijk te worden gehuisvest.
 12. In de laatste fase van de dracht en gedurende het werpen en zogen dienen moederdieren uitsluitend op vaste bodems met beddingmateriaal te worden gehouden.
 13. Met het oog op het werpen zondert de zeug zich af en brengt haar jongen ter wereld in een kraamnest dat zij zelf heeft aangelegd.
 14. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited, door de oprichting van Shetland Seafish Ltd, binnen drie jaar vruchten beginnen af te werpen.
 15. De gerechtelijke procedure kan dus niet een aan de Commissie tegen te werpen gewettigd vertrouwen wekken dat de regeling van de coördinatiecentra met de gemeenschappelijke markt verenigbaar was.