Betekenis van:
zetelen

zetelen
Werkwoord
  • zetelen; gevestigd zijn
"in [Den Haag] zetelen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

zetelen
Werkwoord
  • op je zitvlak rusten

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. In de zaken die vanaf het begin van een jaar met een gedeeltelijke vervanging van de rechters tot aan de feitelijke vervanging naar de grote kamer worden verwezen, zetelen eveneens twee plaatsvervangende rechters.
  2. Aan de hand van de aanbevelingen van deze beide lidstaten en na een gedegen doorlichting van de aanbevolen kandidaten benoemt de Raad de twee deskundigen die voor een periode van drie jaar in de jury en in het toezichts- en adviespanel zullen zetelen.
  3. herinnert eraan dat het Parlement in zijn kwijtingsresoluties voor 2006 de agentschappen gevraagd heeft om een gemeenschappelijke tuchtraad te overwegen; merkt op dat er vooruitgang is maar nog steeds moeilijkheden zijn, vooral door problemen om personeelsleden met de goede carrièretrap te vinden om in de raad te zetelen; vraagt de agentschappen om de begrotingsautoriteit te laten weten of de gemeenschappelijke tuchtraad voor de verschillende agentschappen al dan niet een haalbare kaart is, en zo niet, een alternatieve oplossing voor te stellen;
  4. Er dient bijgevolg een groep van niet-gouvernementele deskundigen op het gebied van corporate governance en vennootschapsrecht in het leven te worden geroepen die fungeert als een bezinnings-, overleg- en adviesorgaan voor de Commissie op het gebied van corporate governance en vennootschapsrecht, en met name met betrekking tot de maatregelen waarin het actieplan voorziet; het is derhalve aangewezen dat in deze groep bijzonder gekwalificeerde personen zetelen die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven en de academische wereld of het maatschappelijk middenveld en die in staat zijn hun specifieke kennis op het gebied van corporate governance en vennootschapsrecht op Gemeenschapsniveau over te brengen.