Betekenis van:
zwaarwegend

zwaarwegend
Bijvoeglijk naamwoord
  • met een groot gewicht meewegend
"Dit proefwerk telt zwaarwegend mee."
zwaarwegend
Bijvoeglijk naamwoord
  • met een groot gewicht meewegend
"Dit is een zwaarwegende beslissing die je moet nemen."
zwaarwegend
Bijvoeglijk naamwoord
  • van grote betekenis
"zwaarwegende argumenten/bezwaren"

Synoniemen

zwaarwegend
Bijwoord
  • met een groot gewicht meewegend
"Dit proefwerk telt zwaarwegend mee."

Voorbeeldzinnen

  1. Wanneer de oorspronkelijke kredietgever, in overleg met de nieuwe houder van de schuldvorderingen, tegenover de consument het krediet nog steeds beheert, heeft de consument er geen zwaarwegend belang bij om over de overdracht geïnformeerd te worden.
  2. Daarom kan worden geconcludeerd dat ook als enkele communautaire producenten met stakingen en vakbondsacties te kampen hebben gehad, dit niet voldoende zwaarwegend is om het oorzakelijke verband tussen de dumping en de schade te verbreken.
  3. Een overdracht van controle- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren aan de bevoegde autoriteiten van een derde land is een aangelegenheid van zwaarwegend algemeen belang die met de uitoefening van onafhankelijk publiek toezicht verband houdt.
  4. Aangezien de importeurs in deze sector echter zowel met Poolse als Chinese leveranciers werken en gezien het bescheiden recht dat zou worden ingesteld, zou de markt niet voor invoer uit de VRC worden afgesloten en zouden de gevolgen voor de importeurs naar verwachting niet zwaarwegend zijn.
  5. Gelet op het zwaarwegend karakter van de door Luxemburg ingediende bezwaren, achtte de Commissie het nodig de precieze redenen uiteen te zetten op basis waarvan kan worden geoordeeld dat de hierboven beschreven regeling cumulatief voldoet aan de in overweging 53 vermelde voorwaarden.
  6. De statistische vereisten die voortvloeien uit de communautaire maatregelen op het gebied van de volksgezondheid, de nationale strategieën voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg en de communautaire strategie inzake de gezondheid en veiligheid op het werk, alsmede de vereisten in verband met structuurindicatoren, indicatoren voor duurzame ontwikkeling en ECHI en andere reeksen indicatoren die ontwikkeld moeten worden met het oog op het toezicht op communautaire maatregelen op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, vormen een zwaarwegend algemeen belang.