Betekenis van:
significant

significant
Bijvoeglijk naamwoord
 • mbt. statistiek
"een significant(e) verschil/toename/afname/stijging/daling"

Hyperoniemen

significant
Bijvoeglijk naamwoord
 • wat groter is dan wat op grond van de toevallige fout verwacht kan worden
"Gewoonlijk neemt men een zekerheid van 95% als grens bij het bepalen van wat men significant noemt of niet."
significant
Bijvoeglijk naamwoord
 • van grote betekenis
"een significant detail"

Synoniemen

significant
Bijvoeglijk naamwoord
 • belangrijk

Voorbeeldzinnen

 1. niet significant
 2. niet-significant volgens een eenvoudig ontwerp
 3. Ten eerste is het percentage van 40 % significant.
 4. Voor deze ondernemingen werd het risico op staatsinmenging significant geacht.
 5. Het risico op staatsinmenging werd derhalve significant geacht.
 6. In absolute cijfers is deze stijging evenwel niet significant.
 7. Als bij de in artikel 11 bedoelde controles een significant aantal onjuiste indelingen of een significant aantal niet aan de voorschriften beantwoordende identificaties wordt geconstateerd:
 8. De staat kan derhalve de besluiten van het bedrijf over dergelijke belangrijke aangelegenheden significant beïnvloeden.
 9. Desalniettemin wordt NCB's verzocht zo goed mogelijk informatie te verschaffen indien de betreffende bedragen significant zijn.
 10. De productiebeperking die tot 2012 geldt is, gezien de expansie van de PET-markt, eveneens significant.
 11. er is geen significant nadelig effect voor het concurrentievermogen van het bedrijfsleven;
 12. brandstof voor het taxiën — de brandstof die vóór de start wordt verbruikt, indien significant; en
 13. Omvang van de zeebodem die significant door menselijke activiteiten wordt beïnvloed, voor de verschillende substraattypes (6.1.2).
 14. brandstof voor het taxiën — de brandstof die vóór de start wordt verbruikt, indien significant; en
 15. „voertuigtype wat zijn immobilisatiesysteem betreft”: voertuigen die onderling niet significant verschillen op essentiële punten zoals: