Vertaling van a while

Inhoud:

Engels
Nederlands
time, while, period {zn.}
tijd 
poos
We go fishing once in a while.
We gaan van tijd tot tijd vissen.
Yes, it happens from time to time.
Ja, het gebeurt van tijd tot tijd.
a while, momentarily {bw.}
even
eventjes
korte tijd
while, whereas, during {vw.}
terwijl 
gedurende
patch, piece, spell, while {zn.}
wijl
poos [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I play tennis once in a while.

Ik tennis af en toe.

It takes a while to relax.

Het duurt even om zich te ontspannen.

Let's take a rest for a while.

Laten wij even rusten.

I guess I'll stay a while.

Ik denk dat ik een tijdje zal blijven.

He stayed here for a while.

Hij is hier een tijdje gebleven.

He stood there for a while.

Hij stond daar een tijdje.

We go fishing once in a while.

We gaan van tijd tot tijd vissen.

Every once in a while I study Esperanto.

Af en toe studeer ik Esperanto.

For a while she did nothing but stare at me.

Enige tijd lang keek ze mij alleen maar aan.

You're working too hard. Take it easy for a while.

Je werkt te hard, doe het een tijdje rustig aan.

I don't know my address yet, I'm going to stay with my friend for a while.

Ik weet mijn adres nog niet, ik ga een tijdje bij mijn vriendin wonen.

He fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.

Hij viel flauw van honger en vermoeidheid, maar even later kwam hij weer bij.


Gerelateerd aan a while

time - while - period - momentarily - whereas - during - patch - piece - spelltime