Vertaling van am

Inhoud:

Engels
Nederlands
am, artium magister, ma, master of arts {zn.}
kopstudie
am, amplitude modulation {zn.}
AM
amplitudemodulatie
am, americium, atomic number 95 {zn.}
americium
to be {ww.}
zijn 
wezen

I am

ik ben
» meer vervoegingen van zijn

That would be unfair.
Dat zou oneerlijk zijn.
Let's be fair.
Laat ons eerlijk zijn.
to be, to exist {ww.}
zijn
wezen

I am

ik ben
» meer vervoegingen van zijn

There exist several stars which are larger than our Sun.
Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.
Facts do not cease to exist because they are ignored.
Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.
to be, to comprise, to constitute, to make up, to represent {ww.}
zijn
uitmaken
vormen

I am

ik ben
» meer vervoegingen van zijn

Let's be friends.
Laten we vrienden zijn.
Let's be honest.
Laat ons eerlijk zijn.
to be {ww.}
zijn
zitten
uithangen
verkeren
ophouden
wezen
bevinden
verwijlen
vertoeven
toeven
pozen

I am

ik ben
» meer vervoegingen van zijn

Is this supposed to be a currant bun? You almost need to cycle from one currant to another, so few are there.
Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
It will be cloudy.
Het gaat bewolkt zijn.
to be, to cost {ww.}
zijn
worden
maken
komen
kosten
belopen
bedragen

I am

ik ben
» meer vervoegingen van zijn

This will cost €30.
Dat zal € 30,- kosten.
The cigars cost two Marks.
De sigaren kosten twee mark.
to be, to live {ww.}
existeren
bestaan

I am

ik existeer
» meer vervoegingen van existeren

to be, to equal {ww.}
huizen

I am

ik huis
» meer vervoegingen van huizen

to be, to live {ww.}
leven

I am

ik leef
» meer vervoegingen van leven


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I am from Shikoku.

Ik ben van Shikoku.

I am cooking now.

Ik ben aan het koken.

I am Antonio.

Ik ben Antonio.

I am very dangerous.

Ik ben erg gevaarlijk.

I am in Paris.

Ik ben in Parijs.

I am tired!

Ik ben moe!

I am dozing.

Ik ben aan het dutten.

I am sick.

Ik ben ziek.

I am a tourist.

Ik ben toerist.

I am right-handed.

Ik ben rechtshandig.

I am from Egypt.

Ik kom uit Egypte.

Am I in London?

Ben ik in Londen?

I am tired.

Ik ben moe.

Am I dreaming?

Droom ik?

I am translating.

Ik ben aan het vertalen.