Vertaling van annoying

Inhoud:

Engels
Nederlands
annoying, bothersome, tiresome, troublesome {bn.}
irritant
ergerlijk
vervelend
prikkelend
hinderlijk
lastig
annoying, bothersome, galling, irritating, nettlesome, pesky, pestering, pestiferous, plaguey, plaguy, teasing, vexatious, vexing {bn.}
plagerig
plaagziek
sarrig
annoying, bothersome, galling, irritating, nettlesome, pesky, pestering, pestiferous, plaguey, plaguy, teasing, vexatious, vexing {bn.}
pesterig
treiterig
annoying, bothersome, galling, irritating, nettlesome, pesky, pestering, pestiferous, plaguey, plaguy, teasing, vexatious, vexing {bn.}
doordrammerig
annoying, bothersome, galling, irritating, nettlesome, pesky, pestering, pestiferous, plaguey, plaguy, teasing, vexatious, vexing {bn.}
ergerlijk
stomvervelend
annoying, bothersome, galling, irritating, nettlesome, pesky, pestering, pestiferous, plaguey, plaguy, teasing, vexatious, vexing {bn.}
irritant
annoying, bothersome, galling, irritating, nettlesome, pesky, pestering, pestiferous, plaguey, plaguy, teasing, vexatious, vexing {bn.}
onbehaaglijk
ongemakkelijk
annoying, bothersome, galling, irritating, nettlesome, pesky, pestering, pestiferous, plaguey, plaguy, teasing, vexatious, vexing {bn.}
verderfelijk
nefast
pestilent
to bother, to disturb, to hinder, to trouble, to annoy, to encumber, to hassle, to irritate, to inconvenience, to hamper, to baffle {ww.}
storen
belemmeren 
hinderen
verstoren
Do not disturb.
Niet storen.
Nothing will hinder her study.
Niets zal haar studie hinderen.
to vex, to annoy, to distress, to worry, to aggravate {ww.}
bedroeven 
ergeren
to pester, to badger, to annoy, to bully {ww.}
plagen 
pesten
to annoy, to aggravate, to exasperate, to provoke {ww.}
ergeren
verontwaardigen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Children hate annoying teachers.

Kinderen hebben er een hekel aan om leraren te irriteren.

Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".

Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".