Vertaling van appreciation

Inhoud:

Engels
Nederlands
appreciation, fancy, liking, love, taste {zn.}
waardering  [v]
I wanted to show them my appreciation.
Ik wou hen mijn waardering tonen.
appreciation {zn.}
waardering  [v]
appreciatie [v]
appreciation {zn.}
appreciatie
gratitude, appreciation {zn.}
dankbaarheid  [v]
appreciation, grasp, hold {zn.}
waardering [v] (de ~)
erkenning [v] (de ~)
appreciatie [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I wanted to show them my appreciation.

Ik wou hen mijn waardering tonen.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan appreciation

fancy - liking - love - taste - gratitude - grasp - holdcognitive state