Vertaling van bevy

Inhoud:

Engels
Nederlands
bevy, collection, group, heap, herd, set, pack, cluster, suite, team, shoal, flight, drove, flock {zn.}
kudde
vlucht 
groep 
hoop
set
troep
drift [v]
stel
schare
zwerm
school 
There's a black sheep in every flock.
Er is een zwart schaap in elke kudde.
These clouds look like a flock of white sheep.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
band, bevy, gang, bunch, group, pack {zn.}
bende  [v]
troep

Gerelateerd aan bevy

collection - group - heap - herd - set - pack - cluster - suite - team - shoal - flight - drove - flock - band - gang