Vertaling van color

Inhoud:

Engels
Nederlands
to color, to colour, to discolor, to discolour {ww.}
verkleuren

they color

zij verkleuren
» meer vervoegingen van verkleuren

to color, to colour, to discolor, to discolour {ww.}
inkleuren

I color
you color
we color

ik kleur in
jij kleurt in
wij kleuren in
» meer vervoegingen van inkleuren

to color, to color in, to colorise, to colorize, to colour, to colour in, to colourise, to colourize {ww.}
kleuren
tinten

I color
you color
we color

ik kleur
jij kleurt
wij kleuren
» meer vervoegingen van kleuren

to color, to color in, to colorise, to colorize, to colour, to colour in, to colourise, to colourize {ww.}
kleuren

I color
you color
we color

ik kleur
jij kleurt
wij kleuren
» meer vervoegingen van kleuren

color, coloring, colour, colouring {zn.}
kleur [m] (de ~)
kleurtje [o] (het ~)
My favorite color is red.
Mijn favoriete kleur is rood.
Do you like this color?
Vind je dit een mooie kleur?
color, coloration, colour, colouration {zn.}
schakering
color, colour {bn.}
koloristisch
color, coloring material, colour, colouring material {zn.}
kleursel
kleurstof [m] (de ~)
to paint, to colour {ww.}
schilderen
verven 
kleuren
We had Tom paint the wall.
We lieten Tom de muren schilderen.
I had him paint my house.
Ik liet hem mijn huis schilderen.
to colour {ww.}
kleuren
to colour, to paint, to stain {ww.}
kleuren
verven 
dye, paint, colour {zn.}
verf 
colour, colouring, colourway {zn.}
koloriet
colour, dye {zn.}
kleur 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom changed color.

Tom verkleurde.

My favorite color is red.

Mijn favoriete kleur is rood.

Green is my favorite color.

Groen is mijn lievelingskleur.

Do you like this color?

Vind je dit een mooie kleur?

Her face was the color of chalk.

Ze zag zo bleek als een doek.

They look alike except for the color of their hair.

Ze zien er hetzelfde uit, afgezien van de haarkleur.

Do you know what Tom's favorite color is?

Weet jij wat Toms lievelingskleur is?

All the color drained away from his face.

Alle kleur trok weg uit zijn gezicht.

What brand and what color is the director's car?

Welk merk en kleur heeft de auto van de directeur?

What color is the far right ring on the Olympic flag?

Welke kleur heeft de uiterst rechtse ring op de Olympische vlag?

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons — because she was a woman and because of the color of her skin.

Ze werd slechts een generatie voorbij slavernij geboren; in een tijd toen er geen auto's op de weg reden en geen vliegtuigen in de lucht vlogen; toen iemand als zij om twee redenen niet mocht stemmen - omdat ze een vrouw was en door de kleur van haar huid.