Vertaling van contact

Inhoud:

Engels
Nederlands
to contact, to approach, to reach {ww.}
contact hebben met
contact maken met
contact hebben
contact {zn.}
contact  [o]
voeling [v]
aanraking  [v]
Contact her if you have any questions.
Neem contact op met haar als u vragen hebt.
How can I contact a Japanese-speaking doctor?
Hoe kan ik contact opnemen met een Japans sprekende dokter?
contact, contact person {zn.}
contactpersoon [m]
The appropriate contact person is mentioned in the job ad.
De juiste contactpersoon is vermeld in de vacature.
to contact, to get hold of, to get through, to reach {ww.}
bereiken

I contact
you contact
we contact

ik bereik
jij bereikt
wij bereiken
» meer vervoegingen van bereiken

You can reach me at this number.
Je kunt me op dit nummer bereiken.
If you take this bus, you will reach the village.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
to contact, to get hold of, to get through, to reach {ww.}
doorkrijgen

I contact
you contact
we contact

ik krijg door
jij krijgt door
wij krijgen door
» meer vervoegingen van doorkrijgen

contact, middleman {zn.}
ingang
contact, physical contact {zn.}
contact [o] (het ~)
aanraking
The more contact there is between people, the more misunderstandings there will be.
Hoe meer contact tussen de mensen, hoe meer misverstanden.
In case something is not clear, please contact us.
In het geval dat iets niet duidelijk is, neemt u alstublieft contact met ons op.
contact {zn.}
contact [o] (het ~)
voeling [v] (de ~)
As soon as you contact your friends, tell them that an avalanche is coming.
Zeg zodra u contact opneemt met uw vrienden tegen ze dat er een lawine komt.
contact, contact lens {zn.}
contactlens [m] (de ~)
lens [m] (de ~)
contact, physical contact {zn.}
proefstrook
to adjoin, to contact, to meet, to touch {ww.}
aanraken
toucheren
raken
beroeren

I contact
you contact
we contact

ik raak aan
jij raakt aan
wij raken aan
» meer vervoegingen van aanraken

Don't touch that.
Niet aanraken.
Don't touch it.
Niet aanraken.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I wear contact lenses.

Ik draag contactlenzen.

They're attempting to contact her.

Ze proberen haar te contacteren.

Did you find your contact lenses?

Heb je je contactlenzen gevonden?

Have you found your contact lenses?

Hebt ge uw contactlenzen gevonden?

Contact her if you have any questions.

Neem contact op met haar als u vragen hebt.

How can I contact a Japanese-speaking doctor?

Hoe kan ik contact opnemen met een Japans sprekende dokter?

In case something is not clear, please contact us.

In het geval dat iets niet duidelijk is, neemt u alstublieft contact met ons op.

I want to contact him. Do you know his phone number?

Ik wil hem opbellen. Heb jij zijn nummer?

As soon as you contact your friends, tell them that an avalanche is coming.

Zeg zodra u contact opneemt met uw vrienden tegen ze dat er een lawine komt.

The more contact there is between people, the more misunderstandings there will be.

Hoe meer contact tussen de mensen, hoe meer misverstanden.

By studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.

Door overzee te studeren kunnen studenten met andere gewoonten in contact komen.

The appropriate contact person is mentioned in the job ad.

De juiste contactpersoon is vermeld in de vacature.

I hope to contact other Esperantists through the radio, as I'm a radio amateur. My call sign is Foxtrot-Five-November-Quebec-Whiskey.

Ik hoop in contact te komen met andere Esperantisten via de radio, want ik ben radio-amateur. Mijn roepnummer is F5NQW.