Vertaling van discourse

Inhoud:

Engels
Nederlands
to discourse {ww.}
een rede houden
oreren

I discourse
you discourse
we discourse

ik oreer
jij oreert
wij oreren
» meer vervoegingen van oreren

to lecture, to discourse, to address {ww.}
een lezing houden
een spreekbeurt houden
to discourse, to discuss, to talk about {ww.}
bespreken

I discourse
you discourse
we discourse

ik bespreek
jij bespreekt
wij bespreken
» meer vervoegingen van bespreken

Shall we talk about it over cup of coffee?
Zullen we dit bespreken onder een kop koffie?
Let's discuss that problem later.
Laten we dat probleem later bespreken.
to discourse, to discuss, to talk about {ww.}
belichten

I discourse
you discourse
we discourse

ik belicht
jij belicht
wij belichten
» meer vervoegingen van belichten

speech, discourse, address {zn.}
redevoering [v]
vertoog
speech, discourse, talk, talking {zn.}
speech
oratie [v]
rede
redevoering [v]
Nobody was listening to the speech.
Niemand luisterde naar de speech.
Make a brief summary of your points at the end of the speech.
Vat je punten kort samen aan het einde van de speech.
lecture, address, discourse, speech {zn.}
lezing [v]
spreekbeurt
voordracht
conversation, dialogue, discourse {zn.}
gesprek 
onderhoud 
Don't interrupt our conversation.
Onderbreek ons gesprek niet.
This conversation is being recorded.
Dit gesprek wordt geregistreerd.
to converse, to discourse {ww.}
onderhouden

I discourse
you discourse
we discourse

ik onderhoud
jij onderhoudt
wij onderhouden
» meer vervoegingen van onderhouden


Gerelateerd aan discourse

lecture - address - discuss - talk about - speech - talk - talking - conversation - dialogue - converseaddress - dilate - speak