Vertaling van escaped

Inhoud:

Engels
Nederlands
to escape, to flee {ww.}
ontsnappen
ontkomen
ontgaan

I escaped
you escaped
he/she/it escaped

ik ontsnapte
jij ontsnapte
hij/zij/het ontsnapte
» meer vervoegingen van ontsnappen

He managed to escape.
Hij slaagde erin om te ontsnappen.
His attempt to escape was successful.
Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.
to elude, to escape {ww.}
zich eruit redden
zich eruit draaien
at large, escaped, loose, on the loose {bn.}
los
to break away, to bunk, to escape, to fly the coop, to head for the hills, to hightail it, to lam, to run, to run away, to scarper, to scat, to take to the woods, to turn tail {ww.}
wegstormen
heenrennen
weghollen
wegrennen

I escaped
you escaped
he/she/it escaped

ik stormde weg
jij stormde weg
hij/zij/het stormde weg
» meer vervoegingen van wegstormen

to break loose, to escape, to get away {ww.}
ontsnappen
ontvluchten
ontglippen
wegkomen
ontslippen

I escaped
you escaped
he/she/it escaped

ik ontsnapte
jij ontsnapte
hij/zij/het ontsnapte
» meer vervoegingen van ontsnappen

I think it's highly unlikely that we'll be able to escape from this prison.
Ik denk dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat we uit deze gevangenis zullen kunnen ontsnappen.
to elude, to escape {ww.}
ontgaan

I escaped
you escaped
he/she/it escaped

ik ontging
jij ontging
hij/zij/het ontging
» meer vervoegingen van ontgaan

to escape, to get away, to get by, to get off, to get out {ww.}
losbreken
uitbreken

I escaped
you escaped
he/she/it escaped

ik brak los
jij brak los
hij/zij/het brak los
» meer vervoegingen van losbreken

to escape, to miss {ww.}
ontsnappen
ontlopen
ontkomen

I escaped
you escaped
he/she/it escaped

ik ontsnapte
jij ontsnapte
hij/zij/het ontsnapte
» meer vervoegingen van ontsnappenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Muammar Kaddafi escaped unharmed.

Muammar Kaddifi kon ongedeerd ontkomen.

Fortunately, they escaped the danger.

Gelukkig zijn ze aan het gevaar ontkomen.

Two criminals escaped from prison.

Twee criminelen ontsnapten uit de gevangenis.

The criminal escaped from prison.

De misdadiger vluchtte uit de gevangenis.

Each time he escaped, he returned to this region.

Iedere keer dat hij ontsnapte keerde hij terug naar dit gebied.

I narrowly escaped being run over by a car.

Ik werd bijna door een auto overreden.

Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

Vier gewapende mannen overvielen de bank en zijn ontsnapt met vier miljoen dollar.


Gerelateerd aan escaped

escape - flee - elude - at large - loose - on the loose - break away - bunk - fly the coop - head for the hills - hightail it - lam - run - run away - scarperrun - walk out - flee - be - break loose - avoid