Vertaling van fail to appear

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fail to appear {ww.}
achterwege blijven
to fail, to neglect, to omit {ww.}
laten
nalaten

I fail
you fail
we fail

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

to fail, to neglect, to omit {ww.}
nalaten
niet doen

I fail
you fail
we fail

ik laat na
jij laat na
wij laten na
» meer vervoegingen van nalaten

to abort, to fail, to miscarry {ww.}
falen 
misgaan
mislukken
sjezen
stralen
stranden
zakken

I fail
you fail
we fail

ik faal
jij faalt
wij falen
» meer vervoegingen van falen

to neglect, to fail {ww.}
achterstellen
verwaarlozen
verzaken

I fail
you fail
we fail

ik stel achter
jij stelt achter
wij stellen achter
» meer vervoegingen van achterstellen

to die away, to fail {ww.}
afsterven
uitsterven
wegsterven

I fail
you fail
we fail

ik sterf weg
jij sterft weg
wij sterven weg
» meer vervoegingen van wegsterven

to decline, to recede, to fail {ww.}
mislukken
achteruitgaan
tegenlopen
vervallen

I fail
you fail
we fail

ik misluk
jij mislukt
wij mislukken
» meer vervoegingen van mislukken

You will fail.
Ge zult mislukken.
to collapse, to founder, to fail {ww.}
mislukken
instorten

I fail
you fail
we fail

ik misluk
jij mislukt
wij mislukken
» meer vervoegingen van mislukken

to abort, to fail, to flop {ww.}
schipbreuk leiden
floppen
in het water vallen
stranden

I fail
you fail
we fail

ik flop
jij flopt
wij floppen
» meer vervoegingen van floppen


Gerelateerd aan fail to appear

fail - neglect - omit - abort - miscarry - die away - decline - recede - collapse - founder - flop