Vertaling van founder

Inhoud:

Engels
Nederlands
founder {zn.}
stichter 
grondlegger
oprichter
Bill Gates is the founder of Microsoft.
Bill Gates is de stichter van Microsoft.
to collapse, to founder, to fail {ww.}
mislukken
instorten

I founder
you founder
we founder

ik misluk
jij mislukt
wij mislukken
» meer vervoegingen van mislukken

You will fail.
Ge zult mislukken.
to break, to cave in, to collapse, to fall in, to founder, to give, to give way {ww.}
meegeven

I founder
you founder
we founder

ik geef mee
jij geeft mee
wij geven mee
» meer vervoegingen van meegeven

to break, to cave in, to collapse, to fall in, to founder, to give, to give way {ww.}
vergaan
verteren

I founder
you founder
we founder

ik verga
jij vergaat
wij vergaan
» meer vervoegingen van vergaan

to break, to cave in, to collapse, to fall in, to founder, to give, to give way {ww.}
afkalven

they founder

zij kalven af
» meer vervoegingen van afkalven

to fall flat, to fall through, to flop, to founder {ww.}
blameren
afgaan

I founder
you founder
we founder

ik blameer
jij blameert
wij blameren
» meer vervoegingen van blameren

beginner, father, founder, founding father {zn.}
vader [m] (de ~)
stichter [m] (de ~)
grondlegger [m] (de ~)
oprichter [m] (de ~)
grondvester
His father is Japanese.
Zijn vader is Japanner.
Her father is Japanese.
Haar vader is Japanner.
beginner, father, founder, founding father {zn.}
bedenker [m] (de ~)
peetvader [m] (de ~)

Gerelateerd aan founder

collapse - fail - break - cave in - fall in - give - give way - fall flat - fall through - flop - beginner - father - founding fatherchange - disintegrate - crumble - act - individual