Vertaling van founder

Inhoud:

Engels
Nederlands
founder {zn.}
stichter 
oprichter
grondlegger
Bill Gates is the founder of Microsoft.
Bill Gates is de stichter van Microsoft.
to collapse, to founder, to fail {ww.}
mislukken
instorten

I founder
you founder
we founder

ik misluk
jij mislukt
wij mislukken
» meer vervoegingen van mislukken

You will fail.
Ge zult mislukken.
to break, to cave in, to collapse, to fall in, to founder, to give, to give way {ww.}
verteren
vergaan

I founder
you founder
we founder

ik verteer
jij verteert
wij verteren
» meer vervoegingen van verteren

to fall flat, to fall through, to flop, to founder {ww.}
afgaan
blameren

I founder
you founder
we founder

ik ga af
jij gaat af
wij gaan af
» meer vervoegingen van afgaan

to break, to cave in, to collapse, to fall in, to founder, to give, to give way {ww.}
afkalven

they founder

zij kalven af
» meer vervoegingen van afkalven

to break, to cave in, to collapse, to fall in, to founder, to give, to give way {ww.}
meegeven

I founder
you founder
we founder

ik geef mee
jij geeft mee
wij geven mee
» meer vervoegingen van meegeven

beginner, father, founder, founding father {zn.}
vader [m] (de ~)
stichter [m] (de ~)
oprichter [m] (de ~)
grondvester
grondlegger [m] (de ~)
His father is Japanese.
Zijn vader is Japanner.
Her father is Japanese.
Haar vader is Japanner.
beginner, father, founder, founding father {zn.}
peetvader [m] (de ~)
bedenker [m] (de ~)

Gerelateerd aan founder

collapse - fail - break - cave in - fall in - give - give way - fall flat - fall through - flop - beginner - father - founding fatherdisintegrate - act - crumble - change - individual