Vertaling van father

Inhoud:

Engels
Nederlands
father {zn.}
vader  [m]
pater [m]
His father is Japanese.
Zijn vader is Japanner.
Her father is Japanese.
Haar vader is Japanner.
father, father-god, fatherhood {zn.}
kerkvader [m] (de ~)
to beget, to bring forth, to engender, to father, to generate, to get, to mother, to sire {ww.}
verwekken

I father
you father
we father

ik verwek
jij verwekt
wij verwekken
» meer vervoegingen van verwekken

to beget, to bring forth, to engender, to father, to generate, to get, to mother, to sire {ww.}
moederen

I father
you father
we father

ik moeder
jij moedert
wij moederen
» meer vervoegingen van moederen

to beget, to bring forth, to engender, to father, to generate, to get, to mother, to sire {ww.}
verwekken

I father
you father
we father

ik verwek
jij verwekt
wij verwekken
» meer vervoegingen van verwekken

beginner, father, founder, founding father {zn.}
vader [m] (de ~)
stichter [m] (de ~)
oprichter [m] (de ~)
grondvester
grondlegger [m] (de ~)
Bill Gates is the founder of Microsoft.
Bill Gates is de stichter van Microsoft.
Her father is tall.
Haar vader is groot.
beginner, father, founder, founding father {zn.}
peetvader [m] (de ~)
bedenker [m] (de ~)
begetter, father, male parent {zn.}
verwekker [m] (de ~)
begetter, father, male parent {zn.}
vader [m] (de ~)
vaderen
vake
paps [m] (de ~)
pipa
papa [m] (de ~)
pappie [m] (de ~)
pap [m] (de ~)
pa [m] (de ~)
ouweheer
ouwe [m] (de ~)
oudeheer
So is my father.
Zo is mijn vader.
My father spoils me.
Mijn vader verwent me.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

His father is Japanese.

Zijn vader is Japanner.

Her father is Japanese.

Haar vader is Japanner.

Her father is tall.

Haar vader is groot.

So is my father.

Zo is mijn vader.

My father stopped smoking.

Mijn vader is gestopt met roken.

My father spoils me.

Mijn vader verwent me.

My father is busy.

Mijn vader is bezig.

This is my father.

Dit is mijn vader.

My father keeps pigeons.

Mijn vader houdt duiven.

How's your father?

Hoe gaat het met je vader?

Her father died.

Haar vader is overleden.

My father works here.

Hier werkt mijn vader.

Your father is tall.

Uw vader is groot.

I know your father.

Ik ken je vader.

He's not my father.

Hij is mijn vader niet.