Vertaling van get one's back up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to back {ww.}
achteruitrijden

I back
you back
we back

ik rijd achteruit
jij rijdt achteruit
wij rijden achteruit
» meer vervoegingen van achteruitrijden

to anger, to enrage, to exasperate, to incense, to rile, to get angry, to get one's back up {ww.}
op stang jagen
vertoornen
kwaad maken
to get angry, to become angry, to get one's back up {ww.}
boos worden 
zich kwaad maken
I will become angry.
Ik zal boos worden.
I don't like people who get angry easily.
Ik hou niet van mensen die snel boos worden.
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
stutten
schragen

I back
you back
we back

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I back
you back
we back

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

to cover, to overlay, to lag, to plate, to protect, to face, to coat, to back {ww.}
overtrekken
bekleden 

I back
you back
we back

ik overtrek
jij overtrekt
wij overtrekken
» meer vervoegingen van overtrekken

to protect, to cover, to back {ww.}
beschermen 
behoeden

I back
you back
we back

ik bescherm
jij beschermt
wij beschermen
» meer vervoegingen van beschermen

You have to protect your family.
Je moet je gezin beschermen.
Everyone must protect their own family.
Iedereen moet zijn eigen familie beschermen.


Gerelateerd aan get one's back up

back - anger - enrage - exasperate - incense - rile - get angry - become angry - lean - support - sustain - bolster - buttress - prop - underpin