Vertaling van heat

Inhoud:

Engels
Nederlands
to heat, to warm {ww.}
warmen
verwarmen
verhitten

I heat
you heat
we heat

ik warm
jij warmt
wij warmen
» meer vervoegingen van warmen

to heat, to stoke {ww.}
verwarmen
stoken

I heat
you heat
we heat

ik verwarm
jij verwarmt
wij verwarmen
» meer vervoegingen van verwarmen

heat {zn.}
hitte 
smoorhitte
The heat is overwhelming.
De hitte is overweldigend.
We were sweating in the heat.
We zweetten van de hitte.
heat, sexual desire, sexual excitement {zn.}
geslachtsdrift
bronst [v]
to heat, to heat up {ww.}
verhitten
verhit

I heat
you heat
we heat

ik verhit
jij verhit
wij verhitten
» meer vervoegingen van verhitten

to heat, to heat up {ww.}
warmen
verwarmen

I heat
you heat
we heat

ik warm
jij warmt
wij warmen
» meer vervoegingen van warmen

glow, heat, passion, ardour {zn.}
vuur 
gloed
to fire up, to heat, to ignite, to inflame, to stir up, to wake {ww.}
overkoken
opvliegen
opstuiven

I heat
you heat
we heat

ik kook over
jij kookt over
wij koken over
» meer vervoegingen van overkoken

to fire up, to heat, to ignite, to inflame, to stir up, to wake {ww.}
warmlopen

I heat
you heat
we heat

ik loop warm
jij loopt warm
wij lopen warm
» meer vervoegingen van warmlopen

to fire up, to heat, to ignite, to inflame, to stir up, to wake {ww.}
doorgloeien

I heat
you heat
we heat

ik gloei door
jij gloeit door
wij gloeien door
» meer vervoegingen van doorgloeien

to fire up, to heat, to ignite, to inflame, to stir up, to wake {ww.}
losmaken

I heat
you heat
we heat

ik maak los
jij maakt los
wij maken los
» meer vervoegingen van losmakenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The heat is overwhelming.

De hitte is overweldigend.

I was accustomed to heat.

Ik was gewend aan de hitte.

Heat turns water into steam.

De warmte verandert water in stoom.

Heat up the water until it boils.

Breng het water aan de kook.

We were sweating in the heat.

We zweetten van de hitte.

Tom passed out from the heat.

Tom viel flauw van de hitte.

Heat is a form of energy.

Warmte is een vorm van energie.

He could not sleep because of the heat.

Hij kon vanwege de hitte niet slapen.

My father does not like the heat of summer.

Mijn vader houdt niet van de zomerwarmte.

In addition, the heat coming from the engine to the coolant and from the coolant to the radiator is reduced.

Bovendien wordt de warmte die van de motor naar het koelmiddel en van het koelmiddel naar de radiator gaat, verminderd.


Gerelateerd aan heat

warm - stoke - sexual desire - sexual excitement - heat up - glow - passion - ardour - fire up - ignite - inflame - stir up - wakeheat - alter - rampage - like - arouse