Vertaling van leak out

Inhoud:

Engels
Nederlands
to leak {ww.}
lekken

I leak
you leak
we leak

ik lek
jij lekt
wij lekken
» meer vervoegingen van lekken

to denounce, to leak, to snitch, to peach, to rattle {ww.}
verklikken
aangeven 
klikken
aanbrengen 

I leak
you leak
we leak

ik verklik
jij verklikt
wij verklikken
» meer vervoegingen van verklikken

to leak, to leak out {ww.}
doorsijpelen
infiltreren

I leak
you leak
we leak

ik infiltreer
jij infiltreert
wij infiltreren
» meer vervoegingen van infiltreren

to leak {ww.}
doorlekken

I leak
you leak
we leak

ik lek door
jij lekt door
wij lekken door
» meer vervoegingen van doorlekken

to leak {ww.}
doorregenen

he/she/it will leak
he/she/it would leak

hij/zij/het zal doorregenen
hij/zij/het zult doorregenen
» meer vervoegingen van doorregenen

to leak {ww.}
doorspelen

I leak
you leak
we leak

ik speel door
jij speelt door
wij spelen door
» meer vervoegingen van doorspelen

to leak {ww.}
doorlekken

I leak
you leak
we leak

ik lek door
jij lekt door
wij lekken door
» meer vervoegingen van doorlekken

to leak {ww.}
doorregenen

he/she/it will leak
he/she/it would leak

hij/zij/het zal doorregenen
hij/zij/het zult doorregenen
» meer vervoegingen van doorregenen

to leak {ww.}
lekken
inwateren

I leak
you leak
we leak

ik lek
jij lekt
wij lekken
» meer vervoegingen van lekken

to leak {ww.}
lekken

I leak
you leak
we leak

ik lek
jij lekt
wij lekken
» meer vervoegingen van lekkenGerelateerd aan leak out

leak - denounce - snitch - peach - rattleleak - rain - go through - ooze - allow