Vertaling van painted

Inhoud:

Engels
Nederlands
to paint, to colour {ww.}
schilderen
verven 
kleuren

I painted
you painted
he/she/it painted

ik schilderde
jij schilderde
hij/zij/het schilderde
» meer vervoegingen van schilderen

We had Tom paint the wall.
We lieten Tom de muren schilderen.
I had him paint my house.
Ik liet hem mijn huis schilderen.
to colour, to paint, to stain {ww.}
verven 
kleuren

I painted
you painted
he/she/it painted

ik verfde
jij verfde
hij/zij/het verfde
» meer vervoegingen van verven

to make up, to paint {ww.}
grimeren
schminken
blanketten

I painted
you painted
he/she/it painted

ik grimeerde
jij grimeerde
hij/zij/het grimeerde
» meer vervoegingen van grimeren

to paint {ww.}
schilderen
uitschilderen
afschilderen

I painted
you painted
he/she/it painted

ik schilderde
jij schilderde
hij/zij/het schilderde
» meer vervoegingen van schilderen

He took advantage of the fine weather to paint the wall.
Hij maakte gebruik van het mooie weer om de muur te schilderen.
calico, motley, multi-color, multi-colored, multi-colour, multi-coloured, multicolor, multicolored, multicolour, multicoloured, painted, particolored, particoloured, piebald, pied, varicolored, varicoloured {bn.}
ongelijksoortig
heterogeen
calico, motley, multi-color, multi-colored, multi-colour, multi-coloured, multicolor, multicolored, multicolour, multicoloured, painted, particolored, particoloured, piebald, pied, varicolored, varicoloured {bn.}
witbont
zwartbont
calico, motley, multi-color, multi-colored, multi-colour, multi-coloured, multicolor, multicolored, multicolour, multicoloured, painted, particolored, particoloured, piebald, pied, varicolored, varicoloured {bn.}
geschakeerd
to paint {ww.}
penselen

I painted
you painted
he/she/it painted

ik penseelde
jij penseelde
hij/zij/het penseelde
» meer vervoegingen van penselen

to paint {ww.}
schilderen

I painted
you painted
he/she/it painted

ik schilderde
jij schilderde
hij/zij/het schilderde
» meer vervoegingen van schilderen

to paint {ww.}
schilderen
lakken
verven

I painted
you painted
he/she/it painted

ik schilderde
jij schilderde
hij/zij/het schilderde
» meer vervoegingen van schilderen

to paint {ww.}
beschilderen

I painted
you painted
he/she/it painted

ik beschilderde
jij beschilderde
hij/zij/het beschilderde
» meer vervoegingen van beschilderen

to paint {ww.}
penselen

I painted
you painted
he/she/it painted

ik penseelde
jij penseelde
hij/zij/het penseelde
» meer vervoegingen van penselen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The child painted flowers.

Het kind schilderde bloemen.

He painted his bicycle red.

Hij heeft zijn fiets rood geschilderd.

He painted the ceiling blue.

Hij verfde het plafond blauw.

I painted the fence green.

Ik verfde het hek groen.

Dad painted the walls white.

Papa schilderde de muren wit.

She painted the walls white.

Ze verfde de muren wit.

Do you know who painted this picture?

Weet je wie dit schilderij heeft geschilderd?

Tom had his house painted last summer.

Tom heeft deze zomer zijn huis laten verven.

I don't know who painted this picture.

Ik weet niet wie dit schilderij heeft geschilderd.

The news article painted the defendant as a guilty man, even though he had been proven innocent.

Het nieuwsbericht beeldde de verdachtte als schuldig af, hoewel hij onschuldig bevonden was.