Vertaling van president

Inhoud:

Engels
Nederlands
president {zn.}
president 
Where's the president?
Waar is de president?
He was elected president.
Hij werd verkozen tot president.
chairwoman, president {zn.}
presidente
voorzitster [v]
president, prexy {zn.}
rector magnificus [m] (de ~)
rector [m] (de ~)
president {zn.}
deken
chairman, president, moderator {zn.}
praeses
president 
voorzitter
president {zn.}
president [m] (de ~)
chair, chairman, chairperson, chairwoman, president {zn.}
moderamen
chair, chairman, chairperson, chairwoman, president {zn.}
voorzitter [m] (de ~)
He was elected chairman.
Hij werd verkozen tot voorzitter.
Please address the chair!
Richt u alstublieft tot de voorzitter!
chair, chairman, chairperson, chairwoman, president {zn.}
moderator
chair, chairman, chairperson, chairwoman, president {zn.}
president [m] (de ~)
voorzitter [m] (de ~)
I met the president himself.
Ik heb de president hemzelf ontmoet.
They attempted to assassinate the president.
Ze hebben getracht de president te vermoorden.
chair, chairman, chairperson, chairwoman, president {zn.}
moderamen
chief executive, president, president of the united states {zn.}
bondspresident [m] (de ~)
chair, chairman, chairperson, chairwoman, president {zn.}
gespreksleider [m] (de ~)
moderator [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He was elected president.

Hij werd verkozen tot president.

Where's the president?

Waar is de president?

I met the president himself.

Ik heb de president hemzelf ontmoet.

He is the president of the bank.

Hij is de voorzitter van de bank.

They elected him President of the USA

Ze verkozen hem tot president van de VSA.

They attempted to assassinate the president.

Ze hebben getracht de president te vermoorden.

Belarusian President Alexander Lukashenko congratulated Alexei Dudarev upon his birthday.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft Aleksej Doedarev gefeliciteerd met zijn jubileum.

Barack Obama is the President of the United States.

Barack Obama is de president van de Verenigde Staten.

He made it known where the president had gone.

Hij maakte het bekend waar de president naartoe was.

The president will hold a press conference later today.

De prezident zal later op de dag een persconferentie geven.

He is sure to become the President sooner or later.

Hij is er zeker van dat hij vroeg of laat president wordt.

I read that the president of Brazil is a woman. Her name is Dilma.

Ik las dat de president van Brazilië een vrouw is. Ze heet Dilma.

He made an official visit to the French president the day before yesterday.

Eergisteren bracht hij een officieel bezoek aan de Franse president.

Don't worry Mr. President: with gums that bad, I doubt she even HAS teeth.

Maakt u zich geen zorgen, meneer de president: met zulk slecht tandvlees betwijfel ik of ze überhaupt tanden HEEFT.

I read that the president of Brazil is a woman. She's called Dilma.

Ik las dat de president van Brazilië een vrouw is. Ze heet Dilma.