Vertaling van provoking

Inhoud:

Engels
Nederlands
to develop, to cause, to create, to engender, to provoke {ww.}
maken 
ontwikkelen
formeren
doen ontstaan
Click here to create an account.
Klik hier om een account aan te maken.
to cause, to give rise to, to pose, to provoke, to result in, to inflict, to wreak {ww.}
veroorzaken
teweegbrengen
aanrichten 
stichten 
aandoen
What trouble can she cause?
Welke moeilijkheden kan zij veroorzaken?
I don't want to cause a panic.
Ik wil geen paniek veroorzaken.
to annoy, to aggravate, to exasperate, to provoke {ww.}
verontwaardigen
ergeren
to excite, to incite, to provoke, to rouse, to stimulate, to stir up, to arouse, to irritate {ww.}
sarren
prikkelen
op stang jagen
ophitsen
irriteren
aanstoken
to cause, to generate, to procreate, to provoke, to sire, to beget {ww.}
verwekken
to cause, to cause to take place, to hold, to organize, to provoke, to stage {ww.}
houden
uitschrijven
teweegbrengen
beleggen 
That box is too small to hold all these things.
Die doos is te klein om al deze dingen te houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
to defy, to incite, to provoke, to challenge, to exasperate {ww.}
uittarten
uitlokken
uitdagen
tergen
tarten
provoceren
agitating, agitative, provoking {bn.}
klierig
lastig
vervelend

Gerelateerd aan provoking

develop - cause - create - engender - provoke - give rise to - pose - result in - inflict - wreak - annoy - aggravate - exasperate - excite - inciteatrocious