Vertaling van sit down

Inhoud:

Engels
Nederlands
to sit down, to sit {ww.}
plaatsnemen
gaan zitten
zich zetten
You may sit down on the chair.
U mag op de stoel gaan zitten.
You will be told where to sit.
Er zal je gezegd worden waar je mag plaatsnemen.
to sit, to sit down {ww.}
neerzitten
neerzetten
neerzijgen
to sit, to sit down {ww.}
nestelen
to sit, to sit down {ww.}
plaatsnemen
to sit, to sit down {ww.}
zitten
zetelen
neerzitten
No, sit down.
Nee, ga zitten.
Come here, little girl, sit down!
Kom hier, meisje, ga zitten!
to seat, to sit, to sit down {ww.}
aanschikken
to seat, to sit, to sit down {ww.}
aanschikken

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

No, sit down.

Nee, ga zitten.

Come here, little girl, sit down!

Kom hier, meisje, ga zitten!

Let's sit down on the bench.

Laten we op de bank zitten.

You may sit down on the chair.

U mag op de stoel gaan zitten.

We moved our bags to make room for the elderly lady to sit down.

We verplaatsten onze tassen om plaats te maken zodat de oudere dame kon zitten.

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, "Wait a minute, is this a joke or what?"

Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"


Gerelateerd aan sit down

sit - seatgo - sit - be - ease up