Vertaling van seat

Inhoud:

Engels
Nederlands
seat {zn.}
bril  [m]
zetel [m]
If you piss on the toilet seat, wipe it off!
Als ge op de WC-bril pist, wis het af!
Gentlemen, lift the toilet seat! Ladies also like to sit dry.
Heren, doe de bril omhoog! Dames zitten ook graag droog.
place, seat {zn.}
zitplaats [v]
seat {zn.}
gestoelte
fork, crotch, seat {zn.}
vork  [v]
kruis  [o]
There is a fork missing.
Er ontbreekt een vork.
The correct setting for silverware is the fork on the left side of the plate and on the right side the knife then the spoon.
De juiste plaatswijze van een bestek is de vork aan de linkerzijde van het bord en het mes aan de rechterzijde alsook de lepel.
chair, seat {zn.}
stoel  [m]
zetel [m]
This chair is uncomfortable.
Deze stoel is oncomfortabel
Take the other chair!
Neem de andere stoel!
seat {zn.}
zitting [v] (de ~)
to seat, to sit, to sit down {ww.}
aanschikken
to seat, to sit, to sit down {ww.}
aanschikken
seat {zn.}
zitmeubel
seat {zn.}
zetel [m] (de ~)
seat {zn.}
zetel [m] (de ~)
seat {zn.}
zitvlak [o] (het ~)
to induct, to invest, to seat {ww.}
bevestigen
to induct, to invest, to seat {ww.}
inhuldigen
arse, ass, backside, behind, bottom, bum, buns, butt, buttocks, can, derriere, fanny, fundament, hind end, hindquarters, keister, nates, posterior, prat, rear, rear end, rump, seat, stern, tail, tail end, tooshie, tush {zn.}
achterste [o] (het ~)
achtersteven
kont [m] (de ~)
hol [o] (het ~)
zitvlak [o] (het ~)
gat [o] (het ~)
achterwerk [o] (het ~)
bips [m] (de ~)
bibs
tooches
reet
posterieur
krent [m] (de ~)
fundament
derrière [m] (de ~)
batterij
My butt hurts.
Ik heb pijn aan mijn achterste.
"It was a big dumpster," Dima said. "And there was a lot of food, so... It wasn't exactly uncomfortable. But yes, smellier than a donkey's behind."
"Het was een grote vuilcontainer," zei Dima, "en er was een heleboel eten, dus... het was niet direct oncomfortabel. Maar ja, het stonk wel nog erger dan het achterste

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Please take a seat.

Gaat u zitten.

I'd like a window seat, please.

Geef mij maar een zetel bij het venster, a.u.b.

Pardon me, is that seat taken?

Pardon, is die plaats bezet?

If you piss on the toilet seat, wipe it off!

Als ge op de WC-bril pist, wis het af!

The train was so crowded that none of us could get a seat.

De trein zat zo vol, dat niemand van ons kon zitten.

Gentlemen, lift the toilet seat! Ladies also like to sit dry.

Heren, doe de bril omhoog! Dames zitten ook graag droog.

There being no vacant seat in the bus, I kept on standing.

Gezien er geen vrije zitplaatsen waren in de bus bleef ik staan.

It was civil of him to offer his seat to the old man.

Het was beleefd van hem om zijn plek aan de oude man te geven.


Gerelateerd aan seat

place - fork - crotch - chair - sit - sit down - induct - invest - arse - ass - backside - behind - bottom - bum - bunsseat - support - ease up - article of furniture - chair - town - plane figure - instal - component - armrest - buttock