Vertaling van spent

Inhoud:

Engels
Nederlands
spent {bn.}
op 
uitgegeven
to spend, to expend {ww.}
besteden
uitgeven 
spanderen
spenderen
verteren

I spent
you spent
he/she/it spent

ik besteedde
jij besteedde
hij/zij/het besteedde
» meer vervoegingen van besteden

I didn't want to spend any more time arguing with Tom.
Ik wou niet meer tijd besteden aan het discussiëren met Tom.
to pass, to spend {ww.}
doorbrengen
aangeven 
aanreiken 
verdrijven

I spent
you spent
he/she/it spent

ik bracht door
jij bracht door
hij/zij/het bracht door
» meer vervoegingen van doorbrengen

I didn't want to spend any more time with Tom.
Ik wilde niet nog meer tijd doorbrengen met Tom.
Excuse me, could you pass me the sugar?
Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?
dog-tired, exhausted, fagged, fatigued, played out, spent, washed-out, worn out, worn-out {bn.}
afgebrand
afgedraaid
afgemat
afgepeigerd
bekaf
doodmoe
doodop
doodvermoeid
geradbraakt
hondsmoe
knock-out
leeg
opgebrand
pompaf
total loss
uitgeblust
uitgekakt
uitgepoept
uitgescheten
uitgeteld
kapot
uitgeput
gebroken
op
exhausted, spent {bn.}
oververmoeid
dog-tired, exhausted, fagged, fatigued, played out, spent, washed-out, worn out, worn-out {bn.}
doorgedraaid
overspannen
dog-tired, exhausted, fagged, fatigued, played out, spent, washed-out, worn out, worn-out {bn.}
afgesloofd
to drop, to expend, to spend {ww.}
uitgeven

I spent
you spent
he/she/it spent

ik gaf uit
jij gaf uit
hij/zij/het gaf uit
» meer vervoegingen van uitgeven

to spend {ww.}
verteren

I spent
you spent
he/she/it spent

ik verteerde
jij verteerde
hij/zij/het verteerde
» meer vervoegingen van verteren

to pass, to spend {ww.}
besteden
verdrijven
spenderen
investeren
verslijten

I spent
you spent
he/she/it spent

ik besteedde
jij besteedde
hij/zij/het besteedde
» meer vervoegingen van besteden

to pass, to spend {ww.}
doorkomen
slijten

I spent
you spent
he/she/it spent

ik kwam door
jij kwam door
hij/zij/het kwam door
» meer vervoegingen van doorkomen

to spend {ww.}
stukslaan

I spent
you spent
he/she/it spent

ik sloeg stuk
jij sloeg stuk
hij/zij/het sloeg stuk
» meer vervoegingen van stukslaan


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Soon gotten soon spent.

Zo gewonnen, zo geronnen.

They spent six months building the house.

Ze zijn zes maanden bezig geweest om het huis te bouwen.

The time we've spent together is irreplaceable.

De tijd die we samen doorgebracht hebben is onvervangbaar.

We spent the entire day in Yoyogi Park.

We hebben de hele dag in het Yogogipark doorgebracht.

We spent the night in a cheap hotel.

We overnachtten in een goedkoop hotel.

I spent the entire day on the beach.

Ik bracht de hele dag door aan het strand.

He required her to explain how she spent money.

Hij vroeg haar uit te leggen hoe ze het geld had gebruikt.

Last year, he spent three months at sea.

Hij heeft vorig jaar drie maanden op zee doorgebracht.

Young Martin spent a fairly quiet childhood in Atlanta, Georgia.

De kleine Martin had een rustige kindertijd in Atlanta, Georgia.

Hiding from the police, Dima spent the night in a dumpster.

Om zich voor de politie te verstoppen, bracht Dima de nacht door in een vuilcontainer.


Gerelateerd aan spent

spend - expend - pass - dog-tired - exhausted - fagged - fatigued - played out - washed-out - worn out - worn-out - dropfemale parent - diseased - dog-tired - pass - drop - apply - get through