Vertaling van spirit

Inhoud:

Engels
Nederlands
spirit, mind {zn.}
geest  [m]
The spirit is willing, but the flesh is weak.
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
They may be poor, but rich in spirit.
Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.
verve, vivacity, fire, liveliness, spirit, animation, zest {zn.}
vuur  [o]
verve
spirit
gloed
sappigheid [v]
pittigheid [v]
geestdrift  [v]
The fire is out.
Het vuur is uitgegaan.
Kill it with fire!
Dood het met vuur!
temperament, spirit {zn.}
temperament
fairy, spirit {zn.}
geest  [m]
The miner asked the lamp spirit for a happy life.
De mijnwerker vroeg de geest uit de lamp om een gelukkig leven.
Tom thinks that his computer is possessed by an evil spirit.
Tom denkt dat zijn computer bezeten is door een boze geest.
activity, gusto, spirit, stir, zest, dynamism, liveliness, vigour {zn.}
vertier
tierigheid [v]
opgewektheid [v]
drukte [v]
bedrijvigheid [v]
animo [o]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The miner asked the lamp spirit for a happy life.

De mijnwerker vroeg de geest uit de lamp om een gelukkig leven.

The spirit is willing, but the flesh is weak.

De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.

They may be poor, but rich in spirit.

Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.

Tom thinks that his computer is possessed by an evil spirit.

Tom denkt dat zijn computer bezeten is door een boze geest.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.


Gerelateerd aan spirit

mind - verve - vivacity - fire - liveliness - animation - zest - temperament - fairy - activity - gusto - stir - dynamism - vigour