Vertaling van stand in the way

Inhoud:

Engels
Nederlands
to stand {ww.}
staan

I stand
you stand
we stand

ik sta
jij staat
wij staan
» meer vervoegingen van staan

We stand for democracy.
Wij staan voor democratie.
You don't need to stand up.
Je hoeft niet op te staan.
to hamper, to impede, to obstruct, to stand in the way, to choke, to congest, to stymie, to stonewall, to balk {ww.}
opstoppen
belemmeren 
obstructie voeren
verstoppen
to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
tolereren
dulden
verdragen 
toelaten
velen
aanzien 
pikken

I stand
you stand
we stand

ik tolereer
jij tolereert
wij tolereren
» meer vervoegingen van tolereren

I can't tolerate this noise any longer.
Ik kan dit geluid niet langer tolereren.
to get up, to rise, to stand, to stand up {ww.}
opstaan
gaan staan

I stand
you stand
we stand

ik sta op
jij staat op
wij staan op
» meer vervoegingen van opstaan

I didn't want to get up early.
Ik wilde niet vroeg opstaan.
to erect, to establish, to institute, to pitch, to raise, to set, to stand, to set up {ww.}
opslaan
neerzetten
oprichten
vestigen 

I stand
you stand
we stand

ik sla op
jij slaat op
wij slaan op
» meer vervoegingen van opslaan

to abide, to endure, to bear, to cope, to stand, to withstand {ww.}
uitstaan
uithouden
verdragen 
dulden
doorstaan
harden

I stand
you stand
we stand

ik sta uit
jij staat uit
wij staan uit
» meer vervoegingen van uitstaan

I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
to resist, to withstand, to stand {ww.}
weerstaan
tegenspartelen
tegenstreven
zich verzetten

I stand
you stand
we stand

ik weersta
jij weerstaat
wij weerstaan
» meer vervoegingen van weerstaan

I can resist everything except temptation.
Ik kan aan alles weerstaan behalve aan verleiding.
My house is designed to withstand an earthquake.
Mijn huis is ontworpen om een aardbeving te weerstaan.
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
naar buiten brengen
verdragen 

I stand
you stand
we stand

ik houd uit
jij houdt uit
wij houden uit
» meer vervoegingen van uithouden

Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.

Gerelateerd aan stand in the way

stand - hamper - impede - obstruct - choke - congest - stymie - stonewall - balk - endure - put up with - tolerate - abide - brook - condone