Vertaling van to be

Inhoud:

Engels
Nederlands
to be {ww.}
zijn 
wezen
That would be unfair.
Dat zou oneerlijk zijn.
Let's be fair.
Laat ons eerlijk zijn.
to be, to exist {ww.}
zijn
wezen
There exist several stars which are larger than our Sun.
Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.
Facts do not cease to exist because they are ignored.
Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.
to be, to comprise, to constitute, to make up, to represent {ww.}
zijn
uitmaken
vormen
Let's be friends.
Laten we vrienden zijn.
Let's be honest.
Laat ons eerlijk zijn.
to be {ww.}
zijn
zitten
uithangen
verkeren
ophouden
wezen
bevinden
verwijlen
vertoeven
toeven
pozen
Is this supposed to be a currant bun? You almost need to cycle from one currant to another, so few are there.
Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
It will be cloudy.
Het gaat bewolkt zijn.
to be, to cost {ww.}
zijn
worden
maken
komen
kosten
belopen
bedragen
This will cost €30.
Dat zal € 30,- kosten.
The cigars cost two Marks.
De sigaren kosten twee mark.
to be, to live {ww.}
bestaan
existeren
to be, to equal {ww.}
huizen
to be, to live {ww.}
leven
Live and let live.
Leven en laten leven.
We live in peace.
We leven in vrede.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Sorry to be late.

Het spijt mij dat ik te laat ben.

To be or not to be, that is the question.

Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie.

Everybody wants to be happy.

Iedereen wil gelukkig zijn.

He wanted to be rich.

Hij wou rijk zijn.

It's healthy to be crazy.

Het is gezond om gek te zijn.

She seems to be happy.

Ze lijkt gelukkig te zijn.

Everything's going to be okay.

Alles komt in orde.

He seems to be honest.

Hij lijkt eerlijk te zijn.

I don't intend to be selfish.

Het is niet mijn bedoeling om zelfzuchtig te zijn.

It's a good day to be homeless.

Het is een goede dag om dakloos te zijn.

Ken seems to be a friendly person.

Ken lijkt een vriendelijke mens te zijn.

I don't want to be famous.

Ik wil niet beroemd zijn.

He pretended not to be listening.

Hij deed alsof hij niet luisterde.

He pretended to be a doctor.

Hij deed alsof hij een dokter was.

I refuse to be ignored any longer.

Ik weiger om nog langer genegeerd te worden.


Gerelateerd aan to be

be - exist - comprise - constitute - make up - represent - cost - live - equalbe - entail